Volgende week is het op het Wolfert Lyceum even iets anders, want veel leerlingen en docenten zijn op reisweek:

  • Leerjaar 1 gaat op kennismakingskamp naar Eersel in Brabant;
  • Leerjaar 2 heeft een survival in de Ardennen (België);
  • Leerjaar 4 reist af naar de stad van eigen keuze: Berlijn, Parijs, Praag of Kopenhagen;
  • De Beta+ groep (5V/6V) bezoekt in Geneve (Zwitserland) o.a. de Europese organisatie voor kernonderzoek: CERN , Science- en ICT musea.

*Meer lezen? De reisprogramma’s worden kort beschreven op de site.

Het was een flinke puzzel om reisbegeleiders (docenten) hieraan te koppelen, met als uitgangspunt om de mentoren zoveel mogelijk aan de eigen klassen koppelen. Voor de leerlingen die ‘thuisblijven’ (klas 3, 5V en eindexamenleerlingen) is een apart rooster gemaakt. Voor deze groep gaan de lessen zoveel mogelijk ‘gewoon’ door, maar er staat soms een docent voor de klas, die ze niet (goed) kennen.

  • Voor de thuisblijvers zijn er ook uitdagende activiteiten en workshops gepland:
  • Leerjaar 3 gaat o.a. naar ‘Fun Forest’ in het Kralingse Bos en doen workshops bij circus Rotjeknor.
  • Leerjaar 5H en 6V gaan hard aan de slag met hun Profielwerkstuk (PWS). Een praktische opdracht die als een soort ‘meesterproef’ dient en voldoende afgerond moet zijn voorafgaand aan het eindexamen. Ze voeren zelfstandig of in een groepje een onderzoek uit. Enerzijds gaan ze theoretische kennis verdiepen, anderzijds worden ze getoetst op vaardigheden, zoals het opzetten van een onderzoek, experimenteren, analyseren, beschrijven en presenteren. Docenten uit de bovenbouw zijn hiervoor ingezet en begeleiden de examenleerlingen. Ze doen ook workshops ‘Presentatietechnieken, Feedback geven en ontvangen’.Op maandag geeft Hannah de Koning (regiomanager Zuid-Holland Jong Ondernemen) een presentatie voor de Jong Ondernemen-leerlingen. Op dinsdag leggen deze leerlingen een bedrijfsbezoek af bij onze buren Bergschenhoek BV. Leerjaar 5V (met uitzondering van de Beta+ leerlingen die naar CERN gaan) heeft een aangepast lesrooster.

Belangrijk voor de thuisblijvers:

  • Leerlingen: hou komende week je rooster in Magister goed in de gaten!
  • Ouders/verzorgers van leerlingen die reizen: informatie over de ‘exacte’ aankomsttijd komt op de homepage van de site.

We wensen alle leerlingen en het schoolteam een plezierige en leerzame (reis)week toe!

Met vriendelijke groet,
Peter Wind
Directeur Wolfert Lyceum