Op donderdag 9 april staat de definitieve profielkeuze gepland voor de leerlingen in 3-havo en 3-vwo.

De definitieve profielkeuze kan door uw kind op deze dag vanaf huis aan ons worden doorgegeven via Zermelo. Na donderdag 9 april is dit niet meer mogelijk. Houd u hierbij rekening met het volgende:

  • Het is de bedoeling dat één van de ouders de definitieve profielkeuze via Zermelo controleert, print en ondertekent.
  • Uw kind ondertekent het formulier ook, waarna uw kind het formulier inscant en uiterlijk vrijdag 10 april naar de betreffende decaan mailt.

Extra vak
Indien uw kind bovenop het reguliere vakkenpakket een extra vak wil volgen, staat dit alleen in het overzicht als het gaat om een vak met lesgarantie (Ku-dr in alle profielen, Fa en Du in E&M, N&G en N&T of wi-A in C&M). Extra vakken zonder lesgarantie kunnen niet worden doorgegeven via Zermelo. Weet u nu al dat uw kind een extra vak wil volgen, kunt u dat op de print van het vakkenoverzicht aangeven, voordat het wordt ingescand, zodat wij uw toestemming alvast hebben.

Let op: om het extra vak te mogen volgen, moet uw kind aan een aantal eisen voldoen. Een belangrijke eis is het behalen van een 7,0 voor het vak of voor het gemiddelde voor alle vakken. Een andere eis is een uitgebreide motivatiebrief mailen aan de decaan, liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 19 juni. Alle eisen voor het volgen van een extra vak staan op de website: klik hier.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hebt u nog vragen, dan kunt u ons natuurlijk altijd mailen.

Met vriendelijke groet,

M. de Groot (decaan havo, mgr@wolfert.nl) en
F. van Leeuwen (decaan vwo, fle@wolfert.nl)