De IB-resultaten zijn binnen!

Op dinsdag 7 juli hoorden we dat alle zeven deelnemers uit 6V (de klas van de heer Simkens) het International Baccalaureate (IB) certificaat hebben behaald met prachtige cijfers!

Isabelle van Dorp, Niels van den Berg, Chessin Zwinkels en Joren Vrancken haalden een ruim voldoende en Jos Feenstra, Fabian Beitsma en Merijn de Kruijf sloten het onderdeel Language & Literature zelfs af met een ‘goed’.

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen jullie na het behalen van dit certificaat en eindexamen veel succes met je vervolgstudie!

Met het IB certificaat toon je aan dat je Engels van zulk hoog niveau is dat toelating tot nagenoeg elke universiteit in de wereld (op basis van het Engels) mogelijk is.