Alle kinderen doen mee, september 2015

In een groot aantal gezinnen is en misschien ook in die van u het niet altijd haalbaar om kinderen mee te laten doen met bijvoorbeeld sport of muziek. Zonder fiets moet je betalen voor de tram of bus, zonder computer kun je geen huiswerk maken en zonder tenue kan je niet meedoen op de sportclub. In steeds meer gezinnen wordt het onmogelijk om kinderen mee te laten doen met een sport- of muziekles. Kosten die de school met zich meebrengt, zoals een computer of een fiets om erheen te gaan, zijn voor veel ouders niet op te brengen.

Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen van 110% tot 120% van het bijstandsniveau welkewoonachtig zijn in Zoetermeer en Lansingerland.

De stichting biedt als laatste vangnet hulp, als schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar uit gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau, niet mee kunnen doen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie ( schoolspullen t.b.v. school). Het gaat om de kosten die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door een andere voorziening. Zo wordt onder meer voorkomen dat er schoolkinderen buitengesloten worden.

Voor het schooljaar 2015-2016 dient u de tegemoetkoming uiterlijk 30 september 2015 aan te vragen.

Voor meer informatie:
www.leergeldzoetermeer.nl
www.lansingerland.nl