Op dinsdag 6 februari vindt de jaarlijkse beroepenmarkt plaats bij onze buren, in het gebouw van het Melanchthon Bergschenhoek. Wolfert Lyceum organiseert de jaarlijkse beroepenmarkt altijd in samenwerking met Melanchthon Bergschenhoek, het ene jaar vindt dit plaats op het Wolfert Lyceum en het andere jaar op het Melanchthon.

Wij heten leerlingen uit leerjaar 3, 4, 5 en 6 HAVO/VWO van harte welkom!! Vanzelfsprekend zijn ook ouders/verzorgers van harte welkom om hun kind te vergezellen op de beroepenmarkt.

Voor leerlingen uit 4 HAVO en 4 VWO is de beroepenmarkt een verplicht LOB onderdeel (Loopbaan Oriëntatie en Beroepskeuze).

Het doel van deze avond is het voor leerlingen laagdrempelig beschikbaar stellen van informatie over vervolgopleidingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het stellen van gerichte vragen aan studenten en/of docenten. Ook dit jaar zijn weer veel opleidingen vertegenwoordigd op een marktgedeelte in de aula en worden presentaties gegeven in vier rondes.

Het programma voor de avond is als volgt:
18.45 uur   Inloop en bezoeken van de Beroepenmarkt in de aula van het gebouw
19.00 uur  Workshopronde 1
19.35 uur  Workshopronde 2
20.10 uur  Workshopronde 3
20.45 uur  Workshopronde 4

De leerlingen hebben de informatie ook per mail ontvangen. In de bijlage hieronder staat precies op welk moment een presentatie plaatsvindt en in welk lokaal in het Melanchthon Bergschenhoek. Wij wensen uw zoon/dochter een interessante avond toe!

Met vriendelijke groet,
Maartje de Groot (decaan HAVO) en Freek van Leeuwen (decaan VWO)

Programmaboekje Beroepenmarkt 2018 Uitnodiging
Lokalenrooster Beroepenmarkt 2018
Programmaboekje Beroepenmarkt 2018 MBO HBO En Overig
Programmaboekje Beroepenmarkt 2018 WO