De medezeggenschapsraad wil graag zijn achterban op de hoogte houden van relevante onderwerpen uit de MR-vergaderingen. In dit MR-bericht informeren ze over een aantal agendapunten van de MR-vergadering van 17 januari 2023.

Lees er hier meer over:
Bericht van de Medezeggenschapsraad