Afgelopen periode hebben de leerlingen in 2V4 bij de vakken drama, wiskunde, Engels, Duits en Grieks onderzocht wat een held is. Eerst hebben ze kennis gemaakt met helden uit de verschillende vakgebieden. Pythagoras bij wiskunde, Beowulf bij Engels, Bach en Goethe bij Duits en Herakles bij Grieks. Bij het vak drama kwam alles samen in een voorstelling over de helden van de leerlingen.

Daarvoor hebben ze eerst nog van een spoken word artist geleerd hoe je een verhaal vertelt. Samen hebben de leerlingen op donderdag 10 juni een voorstelling gegeven waarin alle helde verhalen aan elkaar waren verbonden en waarin ze elkaars figuranten speelden. Enkele leerlingen hebben uit hun hoofd als Griekse godinnen hun verhaal voorgedragen.

Helaas kon er geen publiek bij zijn en dat is een gemis. Hopelijk heeft uw zoon of dochter alle thuis kunnen vertellen over deze unieke en prachtige voorstelling.