Wat hebben de eindexamenkandidaten laten zien dat ze hard en in een plezierige sfeer kunnen werken. Afgelopen week is goed besteed aan het soms zelfs al bijna afronden (!) van het profielwerkstuk. De dagen vielen voor sommige leerlingen lang, maar werden nuttig besteed in afwisseling van workshops, hoorcolleges en bibliotheekbezoek. Door zowel de havo-kandidaten als de kandidaten van het vwo werd alvast een blik over de schutting richting het vervolgonderwijs geworpen. Havo 5 was een hele dag welkom op hogeschool Inholland om kennis te maken met het hbo-onderwijs en een van de excellente opleidingen uit het economisch domein in het bijzonder: Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs. En studenten van de Vrije Universiteit vertelden onze vwo examenkandidaten wat het betekent om in Amsterdam aan deze universiteit te studeren. Enthousiaste en prikkelende verhalen waarbij 010 en 020 wat dichter tot elkaar kwamen…

Met trotse groet,
Irma Westheim
Teamleider bovenbouw / Secretaris eindexamen

Het profielwerkstuk (PWS) is onderdeel van het schoolexamen en heeft betrekking op één of meer vakken waar je eindexamen in doet. Informatie hoe je te werk gaat en hoe je begeleider het PWS beoordeelt, staat in de studiewijzer PWS. Het PWS rondt iedereen af in het eindexamenjaar.