MacBook in Class

billboardmacbook

Ook in het aankomende schooljaar zullen de leerlingen in de brugklas starten in een klas waar gewerkt wordt met MacBooks. Dit is omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen de ‘future skills’ leren, zodat zij beter op de toekomst voorbereid zijn. Technologie kan leerlingen tevens helpen effectiever en efficiënter te leren.

Wij werken inmiddels alweer 3 jaar met de MacBook en door de inzet ervan als methodisch hulpmiddel is het onderwijs uitdagender en meer van deze tijd geworden. Als school hebben wij als onderwijsvisie: Blended Learning.

De definitie van Blended Learning is “een combinatie van online leren en contactonderwijs. De kernpunten die wij toepassen zijn:

  • De geïntegreerde combinatie van traditioneel onderwijs en ’online’ onderwijs

  • De combinatie van gereedschappen en media in een eLearning omgeving

  • De combinatie van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van technologie

Omgaan met digitale mogelijkheden

Als school merken wij dat leerlingen moeite hebben met het maken van keuzes als het aankomt op sociale media en andere mogelijkheden van altijd online kunnen zijn. Tijdens de mentorlessen wordt daar extra aandacht aan gegeven. Tevens hanteren wij een protocol ten aanzien van het gebruik van de MacBook en het omgaan met elkaar in sociaal opzicht. Hieronder treft u deze documenten aan.

Macbook Protocol 2015

protocol sociale media