Wat een oorlog met mensen doet

De afgelopen weken zijn verschillende gastsprekers van het steunpunt gastsprekers WO II – heden in de lessen geschiedenis (3V/3H) geweest om te vertellen over hun ervaringen in en na de Tweede Wereldoorlog. Net als vorige jaren kwamen weer verschillende verhalen aan bod: kampverhalen, Nederlands Indië en verhalen van iemand met ‘foute’ ouders in de oorlog. Vaak kwam terug dat ook tegenwoordig de Tweede Wereldoorlog nog heel veel invloed heeft op degenen die het meegemaakt hebben. De leerlingen waren buitengewoon geïnteresseerd en stelden ook veel vragen. We blijven zien dat dit onderwerp heel erg leeft bij verschillende generaties en zullen ook de komende jaren dit onderwerp blijven uitdiepen.

Namens sectie geschiedenis,
Freek van Leeuwen