Succes op Biologie Olympiade

Eind januari vond de eerste ronde plaats van de jaarlijkse Biologie Olympiade, waaraan dit jaar ruim 11.000 leerlingen van de bovenbouw deelnamen. De beste 100 leerlingen nemen deze week deel aan de tweede ronde, die zal bepalen welke leerlingen mogen deelnemen aan de finale in juni op de Wageningen University. Eén van onze leerlingen, Jeffrey van der Hoeven uit klas 5V1, behoort tot die beste 100 en is daarmee doorgedrongen tot de tweede ronde. Een geweldige prestatie en wij wensen hem dan ook alle succes deze week!

Met trotse groet, namens sectie biologie,
De heer F. Droog

De Nederlandse Biologie Olympiade (NBO) is een uitdagende biologiewedstrijd voor alle havo- en vwo-leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. In drie wedstrijdronden wordt getoetst op kennis, inzicht en vaardigheden in de biologie. De vier winnaars mogen Nederland vertegenwoordigen op de Internationale Biologie Olympiade.