School for Ghana

In de meivakantie gaan twaalf docenten van het Wolfert Lyceum op docentenreis naar Ghana. Het doel van deze reis is om zo veel mogelijk te leren over het onderwijs in Ghana en onze eigen kennis over te dragen, om daar in kleine stappen het onderwijs te verbeteren. Het plan is om met deze docenten en de hulp van leerlingen van het Wolfert Lyceum een nieuwe school te starten in Ghana. We betrekken de leerlingen hier natuurlijk bij en we hopen dat we in de toekomst Wolfert-leerlingen kunnen meenemen naar Ghana, zodat zij met eigen ogen kunnen zien wat er met hun hulp is bereikt.

Om zoveel mogelijk geld in te zamelen, wordt maart 2016 de Ghana-maand. Tijdens deze Ghana-maand zullen leerlingen uit de onderbouw zich op verschillende manieren inzetten en zij leren hierbij veel over Ghana: het onderwijs, de geografische kenmerken, de maatschappij en politiek, maar ook de taal en cultuur.

Door verschillende mentorlessen en VVV-uren over Ghana te volgen, leren de leerlingen over het starten van een eigen bedrijf, verkoop- en overtuigingsstrategieën, doelen stellen, de teamrollen van Belbin en reflecteren.

Tijdens de Ghana-markt op donderdag 31 maart, die op school plaatsvindt, laten alle leerlingen aan ouders, familie, vrienden en medeleerlingen zien waar zij de afgelopen maand aan gewerkt hebben. Ook bestaat daar de mogelijkheid voor leerlingen om wat extra geld binnen te halen. Natuurlijk wordt dan ook bekendgemaakt hoeveel geld we hebben ingezameld voor de school in Ghana. We hopen op een hele succesvolle Ghana-maand.

Ma-krow, hartelijke groet,

FSM, AOE, FGW, DPA, IBU, JHE, RBR, BVA, BJA, MHE

Like us via Facebook

Ghana