Donderdag 16 maart is het weer tijd voor de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd en vanzelfsprekend doen wij als school ook dit jaar weer mee met een flinke groep leerlingen. De leerlingen uit leerjaar 1 en 2 doen verplicht mee aan deze wedstrijd en net als in vorige jaren buigen zij zich donderdag gedurende de eerste twee lesuren van de dag over de opgaven van deze wedstrijd.

De Kangoeroe wedstrijd is echt voor iedereen leuk en leerzaam (dus niet alleen voor de slimmeriken). Je doet het op eigen niveau. Kangoeroe-opgaven zijn leuke, kleine reken- en wiskundepuzzels, hebben iets verrassends, gaan over getallen/figuren/logisch denken en zijn leerzaam en uitdagend.

Wij wensen alle leerlingen heel veel succes en plezier!

Namens de sectie wiskunde,
De heer Vliegenthart

W4Kangoeroe is de grootste internationale reken- en wiskundewedstrijd van Nederland. Jaarlijks doen er ruim 2300 scholen uit Nederland mee en wereldwijd zijn er ruim 6,5 miljoen deelnemers mee met nagenoeg dezelfde vragen op dezelfde dag (zie http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/).