Afgelopen week hebben de kantines op alle VITAL-locaties geld ingezameld voor GIRO 555/ hulp voor Turkije en Syrië. De ondernemers bedachten spontaan een gezamenlijke actie, wat resulteerde in de verkoop van broodjes gezond. Van elke verkocht broodje is 1 euro afgestaan voor het goede doel. We konden daarbij mooi aanhaken op de landelijke actie van GIRO 555.

We mogen jullie mededelen dat de totale opbrengst van de acties is uitgekomen op € 4.183,00. Het is mooi te zien hoe jullie de actie op verschillende manieren hebben gesteund en een bijdrage geleverd hebben aan het slagen hiervan. We bedanken alle leerlingen, medewerkers en de scholen die het bedrag op de school hebben verdubbeld.