Gezondheid en leefstijl van jongeren in beeld!

In september tot en met november 2015 houdt GGD Rotterdam-Rijnmond een groot onderzoek (Gezondheidsmonitor Jeugd) onder leerlingen van klas 2 en 4 van ruim 70 scholen voor het Voortgezet Onderwijs in de regio Rotterdam-Rijnmond. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats.

Waarom dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in klas 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. Met de resultaten van dit onderzoek wordt (landelijk) beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. Leerlingen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school!

Hoe verloopt het onderzoek?
Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit klas 2 en 4 een vragenlijst in via internet.  Een docent begeleidt samen met een medewerker van de GGD de afname van het onderzoek. Het onderzoek wordt anoniem uitgevoerd. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Na het invullen van de vragenlijst, ontvangt de leerling op basis van zijn/haar antwoorden tips en adviezen over zijn/haar gezondheid en leefstijl.

Deelname
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek informatie over het onderzoek. De deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd, dan kunt u via de email contact opnemen met GGD Rotterdam-Rijnmond, gezondheidsmonitor@rotterdam.nl of kijk bij de veelgestelde vragen op de website van de GGD www.ggdrotterdamrijnmond.nl/gezondheidsmonitorjeugd.