Een daltonschool ben je niet zomaar, daar werken we samen hard voor. Op woensdag 13 maart was er een daltonvisitatie in de school. We kregen een groot compliment! Unaniem was het oordeel voor verlenging van onze daltonlicentie voor vijf jaar. Daar zijn we heel trots op, want dat is het maximaal haalbare resultaat. We kregen veel lof voor de inzet van de leerlingen (verantwoordelijk, prettig, sociaal, echte daltonleerlingen) en het team (hardwerkend, creatief, gemotiveerd, echt daltononderwijs). De rode draad was het onderlinge vertrouwen tussen leerlingen, team en directie. We vierden dit maandag natuurlijk met taart! De teamleiders deelden het uit in de lokalen en het werd met smaak in ontvangst genomen. Hartelijk dank iedereen; onze school is met vlag en wimpel geslaagd!