De medezeggenschapsraad wil graag zijn achterban op de hoogte houden van relevante onderwerpen uit de MR-vergaderingen. In dit MR-bericht informeren we je over een aantal agendapunten van de MR-vergadering van mei en juni 2023.

Lees er hier meer over:

Bericht van de Medezeggenschapsraad