Maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen vanuit de school door vrijwilligersactiviteiten kennismaken met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen.

Met deze definitie omschrijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de maatschappelijke stage, MaS. Door het uitvoeren van een maatschappelijke stage voel je je meer betrokken bij de maatschappij, leer je welke normen en waarden belangrijk zijn in onze samenleving en neem je verantwoordelijkheid voor een onderdeel van die samenleving. Vrijwilligerswerk is onmisbaar in de Nederlandse samenleving en door je stage krijg je hopelijk zin om actief te blijven als vrijwilliger!

Maatschappelijke stage is dus vrijwilligerswerk, je doet iets voor een ander zonder daar geld voor te krijgen. Het geeft je een goed gevoel, omdat je iets doet voor een ander. Daarnaast is het ook heel leerzaam en kan de werkervaring je later goed van pas komen. Alle leerlingen op het Wolfert Lyceum zijn in het derde jaar verplicht om een maatschappelijke stage te lopen. Hieronder staan de voorwaarden waar de stage aan moet voldoen.

Alle leerlingen op het Wolfert Lyceum zijn in het derde jaar verplicht om een maatschappelijke stage te lopen.

De uitgangspunten van de maatschappelijke stage:

  • de leerling zet zich in voor het welzijn van anderen, de stage mag niet commercieel zijn of vallen in het private gebied,
  • de leerling neemt zelf initiatief en kiest activiteiten die bij hem/haar passen,
  • de stage wordt vervuld in het derde leerjaar,
  • voor de stage begint, moet de teamleider/leerlingbegeleider de stage goedkeuren,
  • de leerling sluit een overeenkomst af met de stageverlener, laat de overeenkomst tekenen door de teamleider/leerlingbegeleider en levert dit contract in bij de receptie,
  • de leerling vult na afloop de samen met de stageverlener ingevulde beoordeling in en levert de beoordeling in bij de receptie,
  • de leerling schrijft een reflectie op de stage en levert deze in bij de receptie,
  • de school kan zowel tijdens als na de stage controleren of de leerling de stage daadwerkelijk heeft vervuld.

Welzijn
De bedoeling van de stage is om kennis te maken met vrijwilligerswerk. Door stage te lopen, help je mensen om zich beter te voelen; je verhoogt hun welzijn. Je helpt mensen die dat nodig hebben (bijvoorbeeld: kinderen sporttraining geven of bejaarden helpen met boodschappen of uitstapjes). Je mag niet betaald krijgen voor je stage en je mag geen stage lopen bij een bedrijf dat de bedoeling heeft om winst te maken (bijvoorbeeld: Albert Heijn).

Initiatief
Het is de bedoeling dat je zelf stageplekken vindt. Bij de teamleider/leerlingbegeleider en op de site kun je informatie en tips krijgen, zoals de adressen van stagebemiddelaars en vrijwilligersorganisaties, maar de stageplekken moet je zelf regelen. Daardoor kun je ook kiezen voor plekken en bezigheden die bij je passen. De stage moet zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar alleen na toestemming van de teamleider/leerlingbegeleider.

Derde leerjaar
Je start aan het begin van de derde klas. Havo leerlingen moeten aan het eind van het schooljaar twintig uur stage gelopen hebben. Vwo leerlingen moeten aan het eind van het jaar dertig uur stage gelopen hebben. Je mag al uren besteden aan dezelfde stage, maar je mag ook verschillende dingen doen. Zoals hierboven gezegd: het vervullen van de maatschappelijke stage is verplicht. De school houdt bij hoeveel uur MaS je vervuld hebt. Minimaal twee keer per schooljaar krijg je te horen hoeveel uur je volgens ons gelopen hebt. LET OP! Alle uren moeten worden voldaan in het derde jaar i.v.m. de overgang naar het vierde leerjaar! Zie bevorderingsnormen.

Goedkeuring
Om zeker te weten dat je stage aan alle voorwaarden voldoet, moet de teamleider/leerlingbegeleider de stage van tevoren goedkeuren. Deze goedkeuring moet op je overeenkomst zijn ondertekend door de teamleider/leerlingbegeleider.

Overeenkomst
Voor je begint met de stage, moet je een overeenkomst afsluiten waar alle voor de stage geldende afspraken in staan. De overkomst wordt getekend door de teamleider/leerlingbegeleider, de stageverlener, door jezelf en je ouders. Na ondertekening lever je een exemplaar in bij de receptie en een ander bij de stageverlener. Je kunt de overeenkomst hieronder downloaden.

Beoordeling
Na afloop van je stage vult de stageverlener een beoordeling in. Als je het met die beoordeling eens bent, ondertekenen jullie dit beiden en lever je hem in bij de receptie. Ook dit beoordelingsformulier kun je hieronder downloaden.

Reflectie
De maatschappelijke stage is niet alleen bedoeld om je iets te laten doen, maar ook om je aan het denken te zetten. Door stage te lopen kom je misschien in aanraking met delen van de samenleving die nieuw voor je zijn. We vragen je om van iedere stage een verslag te schrijven, waarin je reflecteert op je rol en je houding tijdens je stage. Ook de reflectie moet ingeleverd worden bij de receptie.

Controleren
In de overeenkomst staat waar en wanneer je stage loopt. De teamleider/leerlingbegeleider kan dus komen kijken hoe je je stage vervult.

We wensen je veel succes en plezier!!!

Overeenkomst Maatschappelijke Stage
Beoordeling MaS

Powerpoint MaS Havo 2019-2020
Powerpoint MaS Vwo 2019-2020