Op dinsdag 15 november zat onze aula bomvol met geïnteresseerde ouders van groep 8 leerlingen tijdens de eerste informatieavond. Na een korte introductie door een brugklasleerling en een oud-leerling, hebben Peter Wind (directeur), Els Meijknecht (teamleider onderwijs) en Daphne Verhage (teamleider brugklas en 2hv/2v) uitgebreid toegelicht waar onze school voor staat: daltononderwijs, meer leren dan alleen lesstof, economie, cultuur en techniek, persoonlijke groei en talentontwikkeling.

Uit de stellingen bleek dat er soms onduidelijkheid is hoe het daltononderwijs in de praktijk georganiseerd wordt (hierover meer in deze nieuwsbrief). We hebben laten zien dat leerlingen goed worden begeleid in het maken van bewuste keuzes die hun ontwikkeling ten goede komen. Tijdens het laatste gedeelte was er voor ouders ruimte om vragen te stellen aan het panel, zodat iedereen goed geïnformeerd naar huis kon gaan. We kijken terug op een succesvolle avond!