De Medezeggenschapsraad (MR) van de Wolfert van Borselen scholengroep is op zoek naar nieuwe leden voor de oudergeleding. In de onderstaande bijlage leest u er meer over. Deadline voor aanmelden is maandag 13 maart.

MR Verkiezingen 22 23 Oproepbrief Ouders