Afgelopen tien weken heeft 2v3 vol enthousiasme gewerkt aan het tweede daltongymnasiumproject ‘Helden’. Bij de vakken drama, Engels, wiskunde, Duits en Grieks zijn er verschillende helden behandeld: van Herakles tot Pythagoras en van Johann Wolfgang von Goethe tot Rosa Parks. Het doel van het project is om leerlingen te laten nadenken over wat een held eigenlijk is. Wat zijn de karaktereigenschappen en uiterlijke kenmerken van een held? Wat is het verschil tussen een klassieke held en helden van nu? Waarom bestaan helden? Waarom kijken en luisteren we zo graag naar heldenverhalen?

Op basis van deze vragen hebben de leerlingen in groepjes hun eigen held gecreëerd, die zij donderdag 6 april aan hun ouders/verzorgers presenteren in een heldenfilm. Er zijn drie filmzalen op de derde verdieping van onze school. Er zijn twee rondes, waarin telkens drie heldenfilms te bekijken zijn. Tussen de voorstellingen door is er wat te eten/drinken en zijn andere resultaten van het project te bekijken en de lesgevende docenten te spreken.

We kijken ernaar uit!