Naast de leerlingenraad, hebben we een Dalton Overleg Leerlingen (DOL) op school. Waar de leerlingenraad de formele inspraak van leerlingen op de schoolorganisatie vertegenwoordigt, vormt de DOL meer de onderzoeksplek hoe de informele inspraak werkt. In deze DOL zitten leerlingen uit 3H (drie leerlingen), 3V (een leerling), 4V (een leerling) en 5H (drie leerlingen). Het gaat erom hoe leerlingen participeren in de school en kunnen meedenken over het beleid. Dit schooljaar onderzoeken we hoe dit op school eruit ziet met twee onderzoekers van de Haagse Hogeschool en gaan we aan de hand van een concrete casus oefenen met deze vorm van burgerschap. Bij Helen Parkhurst gaat het over de social community en leerlingen die invloed hebben op hoe ze les krijgen. Onze concrete casus is de effectiviteit van het daltonuur. Leerlingen die mee willen denken over dit onderwerp, zijn van harte welkom.

Lees hier meer.