Op de valreep van het oude jaar goed nieuws… we gaan bouwen! Vandaag heeft de stuurgroep van de Wolfert van Borselen scholengroep en stichting BOOR het voorstel voor de bouw en de keuze van de aannemer goedgekeurd. Hier ging een enorme hoeveelheid voorbereidend werk aan vooraf.

We bedanken iedereen die zich daarvoor heeft ingezet. Met name de algemene directie van de Wolfert scholengroep (rector Rob Fens en financieel directeur Matthijs Ruitenberg) heeft zich hard gemaakt voor de school. Ook liet de school zich ondersteunen door de adviseurs van adviesbureau Pentha Rho, Peter van Heerden en Joyce Jansen. Zonder steun van deze mensen was het niet gelukt.

Het bestaande gebouw wordt verlengd op de 2e, 3e en 4e verdieping en de aanbouw staat op palen. Circa tien lokalen komen erbij met een groot Open Leercentrum. In de bestaande bouw wordt hier en daar wat verbouwd. In de bijlage staan de concepttekeningen van de verdiepingen.

Wat betekent de start nu in de praktijk?

  • In januari beginnen we met de bouwvoorbereidingen, dat wil zeggen de aannemer gaat materialen bestellen en samen met de school het bouwproces plannen. In dit proces moeten we zorgen dat de aannemer ongestoord kan bouwen en de school door kan werken. Dat is spannend en het zal best wel eens wringen. In de kerstvakantie is er al contact met de aannemer om zoveel mogelijk voor te bereiden.
  • Uitgangspunt is dat de aanbouw in september 2019 klaar is. Is dit een utopie? Dat weten we niet, maar het is wel het streven. Veel is afhankelijk van o.a. de beschikbaarheid en levering van materialen.
  • Wat gaat er gebeuren als het bouwen teveel lawaai maakt, de bouw vertraagd, de planning niet wordt gehaald, enzovoorts? Er zijn genoeg beren op de weg, maar er zijn gelukkig ook alternatieven. Eerst plannen en aan de slag!

We zijn erg blij dat we eindelijk kunnen bouwen en meer ruimte krijgen, want de ruimte is hard nodig! We houden jullie op de hoogte in 2019.

Met vriendelijke groet,

Peter Wind
Directeur Wolfert Lyceum

8008 TEK DO 2018 07 19 12 Plattegrond 2e Verdieping
8008 TEK DO 2018 07 19 13 Plattegrond 3e Verdieping
8008 TEK DO 2018 07 19 14 Plattegrond 4e Verdieping