Stages

Het Wolfert Lyceum verzorgt jaarlijks stageplekken voor de lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam (met name Oids), Universiteit Leiden (ICLON) en TU Delft (Science Education Track).

Procedure:

  1. De student dient een voorkeur op te geven bij de stagecoördinator van het opleidingsinstituut (op de Hogeschool via het stagebureau).
  2. De opleidingsinstituten voeren overleg over de beschikbare plaatsen binnen het samenwerkingsverband OSR (Opleidingsschool Rotterdam).
  3. De schoolopleiders (voorheen ‘bossen’) van de zes Wolfertscholen gaan op de locatie zelf kijken naar een mogelijke match, nadat ze hiervoor de opdracht krijgen van de bovenschoolse stagecoördinatoren van de Wolfert van Borselen Scholengroep: Maria van Loon (mvl@wolfert.nl) en Danny Schuilwerve (dsc@wolfert.nl).
  4. Bij een mogelijke stageplek zal de schoolopleider van Wolfert Lyceum contact opnemen met de student in kwestie en een kennismakingsgesprek plannen.

Docenten en de schoolopleiders mogen niet op eigen initiatief een stageplek creëren. Advies aan geïnteresseerde studenten is dan ook om eerst de aanmelding bij de eigen stagecoördinator/het stagebureau te regelen. Je mag natuurlijk wel meer informatie over de school en het type onderwijs opvragen. Mail of bel gerust met de schoolopleider (gegevens hieronder).

Voor sommige vakken geldt een andere regeling. Denk aan lichamelijke opvoeding, drama en beeldende vorming. De categorie studenten vanuit deze vakgebieden mag direct contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.