Ondersteuning

hulp nodig op school of thuis?

Wolfert Dalton vindt het belangrijk dat leerlingen ook op school op een laagdrempelige en vertrouwelijke manier hun verhaal kwijt kunnen. Jongeren brengen een belangrijke periode van hun leven door in een schoolgebouw. Het volgen van onderwijs is meer dan ’’leren leren’’. Van tijd tot tijd kunnen leerlingen wel een steuntje in de rug gebruiken. Niet alleen bij het verwerken van de leerstof, maar ook bij de sociale en emotionele ontwikkeling. Wij willen dat onze leerlingen goed voorbereid de school verlaten, zodat zij aan een passende vervolgopleiding kunnen beginnen. Daar zijn veel medewerkers van Wolfert Dalton bij betrokken.

      Ondersteuningscoördinator van Wolfert Dalton


De ondersteuningscoördinator
Mevrouw Dellevoet
ddv@wolfert.nl

Dorine Dellevoet is de ondersteuningscoördinator van het Wolfert Dalton. Leerlingen (en ouders) kunnen bij haar terecht als er problemen zijn op emotioneel, sociaal of een ander vlak.  Zij zal na een gesprek en analyse van het probleem de leerling verder helpen. Soms is daar externe hulp bij nodig: bijvoorbeeld van de jeugdverpleegkundige of de begeleider Passend Onderwijs (BPO’er).

De ondersteuningscoördinator heeft regelmatig contact met de coördinatoren van de andere Wolfert-scholen en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Maar ook met de verschillende wijkteams in Rotterdam, Bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar, Koers VO en af en toe met de wijkagent. Eens in de zes weken is er overleg met de leerplichtambtenaar, de jeugdverpleegkundige en de BPO’er. De leerplichtambtenaar is regelmatig op school voor preventieve gesprekken met leerlingen.

Meestal komt de ondersteuningscoördinator in actie na overleg met de mentor. Maar leerlingen (en ouders) kunnen ook zelf om een gesprek vragen.

Voor de leerlingen met dyslexie hanteert de school een dyslexieprotocol. De dyslexiecoach screent leerlingen op dyslexie. Dit doen wij aan de hand van het protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (KPC groep).

Dorine Dellevoet is ook de aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en huiselijk geweld van Wolfert Dalton. In voorkomende gevallen hanteert zij de meldcode en neemt zij contact op met Veilig Thuis.

Bekijk het ondersteuningsplan (of oudersamenvatting) van de Wolfert van Borselen scholengroep.

Jeugdtegoed

Onderwijs is voor iedereen. De gemeente Rotterdam stelt het Jeugdtegoed beschikbaar voor Rotterdamse gezinnen met een kleine beurs. Het Jeugdtegoed wordt in 2019 naar leeftijd uitgekeerd. Als uw kind op 1 maart 2019 tussen de 4 en de 18 jaar oud is, dan heeft u (per kind) mogelijk recht op:

  • 4 tot en met 11 jaar € 275,-
  • 12 tot en met 17 jaar € 400,-

Dit tegoed wordt gestort op de Rotterdampas van uw kind. Het Jeugdtegoed is te besteden bij de aangesloten winkels en in het openbaar vervoer

Het Jeugdtegoed is bestemd voor school- en sportspullen, tablets en laptops, fietsen, kleding, boeken en tijdschriften, fiets- en vervoersartikelen, gezelschapsspellen en speelgoed, hobbyartikelen, thuiszorgproducten, dierenarts en dierenbenodigdheden. U kunt (een deel van) het tegoed ook besteden aan openbaar vervoer door een abonnement of reissaldo op de OV-chipkaart te laden.

Het Jeugdtegoed is bedoeld om kinderen van ouders met een kleine beurs beter in staat te stellen om deel te nemen op school en aan het verenigings- en sportleven. Daarom is het tegoed bestemd voor producten die deze deelname vergroten.

Meer informatie is te vinden via deze links. Hier is ook informatie te vinden voor leerlingen boven de 18.

Iedere leerling telt mee en geen leerling mag buitengesloten worden omdat er geen gelden zijn.