PITs

Een PIT is een Programma van Inhoud en Toetsing

In een PIT staat kort beschreven wat je aan het eind van ieder hoofdstuk moet kennen en kunnen.

Voor elk vak is in leerjaar 1, 2 en Havo/Vwo-3 per hoofdstuk een PIT opgesteld.

Klik op onderstaande links om naar de juiste PIT te gaan.

Leerjaar 3

Vwo

ISK

IG2

Nederlands

IG2M:

  • 2018-2019
  • PIT NE Periode 1 (volgt)
  • PIT NE Periode 2 (volgt)
  • PIT NE Periode 3 (volgt)

IG2HV

Economie

IG2M: 

IG2HV: geen Economie!

Beeldende Vorming Tekenen

Drama

IG2M:

IG2HV:

  • PIT volgt binnenkort

ISK

IG3

Aardrijkskunde

Biologie

IG3H & IG3V:

Economie

IG3H & IG3V:

Maatschappijleer

PITs volgen binnenkort.

Kunst & Cultuur

IG3H:

IG3V:

Drama

PITs volgen binnenkort.