PITs

Een PIT is een Programma van Inhoud en Toetsing

In een PIT staat kort beschreven wat je aan het eind van ieder hoofdstuk moet kennen en kunnen.

Voor elk vak is in leerjaar 1, 2 en Havo/Vwo-3 per hoofdstuk een PIT opgesteld.

Klik op onderstaande links om naar de juiste PIT te gaan.

ISK

IG3

Aardrijkskunde

Biologie

Drama

PITs volgen binnenkort.

Kunst & Cultuur

IG3H:

IG3V:

Maatschappijleer

PITs volgen binnenkort.