Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

Voor Mavo leerlingen is het van belang dat er vroeg wordt gestart met LOB. Vaak kiezen leerlingen in de 2e klas een profiel en in de 4e voor een vervolgopleiding.

Omdat leerlingen relatief jong zijn en er in korte tijd veel keuzes gemaakt moeten worden is het voor leerlingen essentieel dat zij hier goed in begeleid worden bij het opdoen van loopbaanervaringen en het ontwikkelen van loopbaancompetenties.

De leerling heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met  ‘loopbaancompetenties’:

Kwaliteitenreflectie: Wat kan ik het best en hoe weet ik dat?
Motievenreflectie:      Waar ga en sta ik voor en waarom dan?
Werkexploratie:           Waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom dan?
Loopbaansturing:        Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
Netwerken:                     Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?

De leerling maakt de eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en anderen door middel van een ‘loopbaandossier’.

Loopbaancoach

De loopbaancoach helpt jou en je ouders bij het maken van keuzes die bepalend zijn voor je toekomst, bijvoorbeeld bij het kiezen van een profiel en bij de oriëntatie op vervolgstudie of beroep.

Samen met de mentor verzorgt de loopbaancoach de keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie. Tijdens de schoolloopbaan spreekt iedere leerling verschillende keren met de loopbaancoach. Ook kun je bij de loopbaancoach terecht voor informatie en voorlichting over vervolgopleidingen.

  • Voor de ISK en Mavo speelt de loopbaancoach vanaf de tweede klas een rol bij jouw profielkeuze.
  • Voor Havo en Vwo gebeurt dat vanaf de derde klas.

Op Wolfert College Walenburgerweg maak je gebruik van de site van Qompas. Hier vind je onder andere informatie over profielkeuzes en vervolgopleidingen op MBO/HBO/WO-niveau. Dit schooljaar maken de leerlingen van mavo-4 nog gebruik van een ander maar soortgelijk programma: dedecaan.net

Begeleiding vanuit school

De loopbaancoach op Wolfert College is meneer Meens. Daarnaast kunnen leerlingen met hun vragen terecht bij de teamleiders mevrouw Van Sorgen (havo/vwo), meneer Carpier (mavo), meneer v/d Leeuw (mavo) en meneer Van Veen (ISK).

Leerlingen in de tweede klas mavo en derde klas mavo / havo / vwo worden begeleid bij het kiezen van een profiel. De leerlingen gebruiken hierbij de methode Qompas, een computerprogramma, dat de leerlingen helpt zijn eigen interesses te verkennen om te zien welk profiel het best bij hen past. Leerlingen van mavo-4 gebruiken nu nog een ander programma: dedecaan.net. Ook worden er bezoeken aan MBO’s, hogescholen of universiteiten afgelegd. De loopbaancoach en de teamleiders zorgen er ook voor dat het gekozen vakkenpakket goed in magister komt. Meestal vindt in de tweede helft van het schooljaar een avond plaats waarop alles verteld wordt over de verschillende profielen en mogelijkheden.

In mavo 2 en 3 wordt aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). De leerlingen krijgen informatie over beroepen en opleidingen en opdrachten die hen laten nadenken over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. In klas 3 en 4 bezoeken zij ter introductie op het mbo, mbo-scholen, waardoor de leerling een goed beeld van de vervolgopleiding krijgt. Ook is het mogelijk voor mavo-4 leerlingen om uit verschillende opleidingen te kiezen om te gaan proefstuderen. Dit is een initiatief van zowel het Zadkine en het Albeda om leerlingen de mogelijkheid te geven om wat meer van de opleidingen te zien en de opleiding te kiezen die bij hen past.

Na havo/vwo 3 gaat de begeleiding verder op de Bentincklaan (gebouw Wolfert Tweetalig, bovenbouw havo/vwo). Dit gebeurt in het voorexamenjaar. Om tot een goede keuze te komen, moeten de leerlingen gaan proefstuderen, hogescholen of universiteiten bezoeken en meeloopdagen organiseren. Tevens vindt er een studiekeuzeavond plaats, waarbij oud-leerlingen komen vertellen over hun studie. Deze avond wordt door de decaan op de Bentincklaan georganiseerd in samenwerking met de alumnivereniging.

Als leerlingen of ouders vragen hebben over vakkenpakketten, studies, profielen of andere zaken kunnen zij die vragen stellen aan de mentor, loopbaancoach of teamleider van hun kind.

Mailgegevens van de loopbaancoach:

Meneer Meens:         jem@wolfert.nl

Profielen Mavo

Informatie profielkeuze:
Presentatie Mentor M2 / IG2M Profielkeuzeavond
Profielkeuze voor Mavo-3
Profielkeuze voor Mavo-4

LOB methode website:
Qompas Vmbo/Mavo

Wil je meer weten over beroepsopleidingen na de Mavo?
Bekijk dan eens de onderstaande sites:

Profielen Havo/Vwo

Informatie profielkeuze:
Presentatie Profielkeuze voor Havo 4 en Vwo 4

LOB methode website:
Qompas Profielkeuze

Wil je je ook nog verdiepen in vervolgopleidingen na Havo en Vwo?
Klik dan eens op de onderstaande links.

Profielkeuzeformulieren
Extra vak kiezen

Een​ ​extra​ ​vak​ ​volgen​ ​in​ ​de​ ​bovenbouw​ ​op​ ​mavo,​ ​havo​ ​en​ ​vwo

Je overweegt een extra vak op te nemen in je vakkenpakket omdat je vervolgopleiding er om vraagt, omdat je een extra uitdaging zoekt of omdat het vak je interesse heeft. Hoe gaat dat in zijn werk en wat komt er bij kijken om dit te te regelen?

Extra​ ​vak,​ ​procedure​ ​en​ ​eisen

  1. De leerling en de ouders worden in de loop van het derde leerjaar door de decaan op de hoogte gebracht van de procedure voor het volgen van een extra vak.
  2. De leerling geeft op het profielkeuzeformulier de keuze van het extra vak aan, deze keuze wordt mede ondertekend door de ouders.
  3. De docent bij wie de leerling het vak in de derde klas volgt, moet aan het einde van dat jaar op het adviesformulier een positief advies hebben geven voor het extra te volgen vak.
  4. Om het extra vak te mogen volgen, mag de leerling geen onvoldoende hebben in het gekozen vakkenpakket.
  5. De overgangsvergadering aan het eind van klas drie moet instemmen met de keuze van het extra vak.
  6. Voor een extra vak kan geen lesgarantie worden gegeven. Dat betekent dat een leerling bij een extra vak de zelfstandigheid moet hebben om het vak op eigen kracht te doorlopen en zelf het initiatief moet nemen om medeleerlingen of docenten om hulp te vragen, bijvoorbeeld in de Xp-uren.

Het​ ​is​ ​een​ ​extra​ ​vak,​ ​dus​ ​een​ ​leerling​ ​mag​ ​er​ ​mee​ ​stoppen. Stoppen met een extra vak kan alleen na overleg met de decaan en na uitdrukkelijke toestemming van ouders.

Het​ ​is​ ​een​ ​extra​ ​vak,​ ​dus​ ​een​ ​leerling​ ​kan​ ​ook​ ​verplicht​ ​worden​ ​ermee​ ​te​ ​stoppen.

Als een leerling die een extra vak volgt aan het eind van het schooljaar niet voldoet aan de bevorderingsnormen, of als de leerling op dat moment onvoldoende staat voor het extra vak, kan de leerling door de school worden verplicht het extra vak te laten vallen.

Hulpsites voor jouw keuze
Open Dagen & Proefstuderen

Om te kijken hoe het in zijn werk gaat op een hogeschool of universiteit, worden er open dagen bij deze onderwijsinstellingen georganiseerd. Je kunt tijdens deze open dagen een kijkje nemen en informatie vragen aan medewerkers en soms ook studenten.

Verder organiseren veel opleidingen proefstudeermogelijkheden, zodat je echt te weten komt hoe het is om te studeren bij de opleiding waarin je geïnteresseerd bent. Op deze dag kun je meelopen met studenten en hun colleges (zo worden lessen op de Hogescholen en Universiteiten ook wel genoemd). Maak kennis met jouw toekomstige opleiding.

Kijk op www.studiekeuze123.nl voor een overzicht van alle open dagen en proefstuderen in Nederland.

Uitgelicht: Universiteit

Veel universiteiten bieden voor gemotiveerde en getalenteerde vwo leerlingen in de bovenbouw verdiepende programma’s aan op verschillende gebieden. Hieronder staan bekende mogelijkheden op een rijtje.

Pre-University Classes
Pre-University classes vormen een onderdeel van de Universiteit Leiden dat onderwijs verzorgt voor getalenteerde en gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. Dus als jij het idee hebt dat je wel méér aan zou kunnen dan je school je biedt, als jij altijd degene bent die kritische vragen aan de leraar stelt of als jij altijd meer wilt weten dan het boek je vertelt, dan is één van onze activiteiten misschien wel wat voor jou. Voor deze activiteit geldt dat de school achter jouw aanmelding moet staan. Je kunt daarom het beste eerst contact opnemen met je decaan. Voor meer informatie klik hier.

Erasmus MC Junior Med School
Een zeer verdiepend programma waarbij getalenteerde en gemotiveerde vwo-leerlingen alvast kennismaken met de wereld van medicijnen en onderzoek. Dit programma wordt uitgevoerd in vwo 5 en een deel van vwo 6 (inclusief de zomervakantie). Het is een heel selectief programma; alleen de beste 20 worden uitgekozen in vwo 4. Rond december komen de inschrijvingsformulieren binnen en in maart moet alles opgestuurd zijn. Rond april/mei komen dan de uitslagen binnen. Kijk hier voor meer informatie.

Masterclasses Universiteit Twente
Een masterclass is een wetenschappelijk onderwijsprogramma voor vwo-leerlingen. Tijdens de masterclass leer je meer over het vakgebied van jouw voorkeur en maak je alvast kennis met het studeren aan de Universiteit Twente. Er worden masterclasses aangeboden voor leerlingen in 2/3 vwo, 4 vwo en 5/6 vwo. Kijk hier voor meer informatie.