Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

Voor Mavo leerlingen is het van belang dat er vroeg wordt gestart met LOB. Vaak kiezen leerlingen in de 2e klas een profiel en in de 4e voor een vervolgopleiding.

Omdat leerlingen relatief jong zijn en er in korte tijd veel keuzes gemaakt moeten worden is het voor leerlingen essentieel dat zij hier goed in begeleid worden bij het opdoen van loopbaanervaringen en het ontwikkelen van loopbaancompetenties.

De leerling heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met  ‘loopbaancompetenties’:

Kwaliteitenreflectie: Wat kan ik het best en hoe weet ik dat?
Motievenreflectie:      Waar ga en sta ik voor en waarom dan?
Werkexploratie:           Waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom dan?
Loopbaansturing:        Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
Netwerken:                     Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?

De leerling maakt de eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en anderen door middel van een ‘loopbaandossier’.

Loopbaancoach

De loopbaancoach helpt jou en je ouders bij het maken van keuzes die bepalend zijn voor je toekomst, bijvoorbeeld bij het kiezen van een profiel en bij de oriëntatie op vervolgstudie of beroep.

Samen met de mentor verzorgt de loopbaancoach de keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie. Tijdens de schoolloopbaan spreekt iedere leerling verschillende keren met de loopbaancoach. Ook kun je bij de loopbaancoach terecht voor informatie en voorlichting over vervolgopleidingen.

  • Voor de ISK en Mavo speelt de loopbaancoach vanaf de tweede klas een rol bij jouw profielkeuze.
  • Voor Havo en Vwo gebeurt dat vanaf de derde klas.

Op Wolfert College Walenburgerweg maak je gebruik van de site van Qompas. Hier vind je onder andere informatie over profielkeuzes en vervolgopleidingen op MBO/HBO/WO-niveau.

De loopbaancoach op Wolfert College is meneer Meens. Daarnaast kunnen leerlingen met hun vragen terecht bij de teamleiders mevrouw Stoep (havo/vwo), meneer Carpier (mavo), meneer v/d Leeuw (mavo) en meneer Van Veen (ISK).

Leerlingen in de tweede klas mavo en derde klas mavo / havo / vwo worden begeleid bij het kiezen van een profiel. De leerlingen gebruiken hierbij de methode Qompas, een computerprogramma, dat de leerlingen helpt zijn eigen interesses te verkennen om te zien welk profiel het best bij hen past. Leerlingen van mavo-4 gebruiken nu nog een ander programma: dedecaan.net. Ook worden er bezoeken aan MBO’s, hogescholen of universiteiten afgelegd. De loopbaancoach en de teamleiders zorgen er ook voor dat het gekozen vakkenpakket goed in magister komt. Meestal vindt in de tweede helft van het schooljaar een avond plaats waarop alles verteld wordt over de verschillende profielen en mogelijkheden.

In mavo 2 en 3 wordt aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). De leerlingen krijgen informatie over beroepen en opleidingen en opdrachten die hen laten nadenken over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. In klas 3 en 4 bezoeken zij ter introductie op het mbo, mbo-scholen, waardoor de leerling een goed beeld van de vervolgopleiding krijgt. Ook is het mogelijk voor mavo-4 leerlingen om uit verschillende opleidingen te kiezen om te gaan proefstuderen. Dit is een initiatief van zowel het Zadkine en het Albeda om leerlingen de mogelijkheid te geven om wat meer van de opleidingen te zien en de opleiding te kiezen die bij hen past.

Na havo/vwo 3 gaat de begeleiding verder op de Bentincklaan (gebouw Wolfert Tweetalig, bovenbouw havo/vwo). Dit gebeurt in het voorexamenjaar. Om tot een goede keuze te komen, moeten de leerlingen gaan proefstuderen, hogescholen of universiteiten bezoeken en meeloopdagen organiseren. Tevens vindt er een studiekeuzeavond plaats, waarbij oud-leerlingen komen vertellen over hun studie. Deze avond wordt door de decaan op de Bentincklaan georganiseerd in samenwerking met de alumnivereniging.

Als leerlingen of ouders vragen hebben over vakkenpakketten, studies, profielen of andere zaken kunnen zij die vragen stellen aan de mentor, loopbaancoach of teamleider van hun kind.

Mailgegevens van de loopbaancoach:

Meneer Meens:         jem@wolfert.nl