Maak kennis met de teamleider!

Behalve een mentor heeft iedere leerling ook een teamleider. Een teamleider geeft leiding aan zijn team van mentoren en docenten. Maar heeft dus ook de leiding over de leerlingen van zijn mentoren.

Als het goed is, zul jij niet zo heel veel met de teamleider te maken hebben. Een leerling die bij de teamleider moet komen, heeft meestal iets verkeerds gedaan op school of in de les. Dus des te minder jij de teamleider ziet, des te beter is het? Daar lijkt het wel op!

De teamleider is voor jouw ouders wel een heel belangrijke persoon. Want het kan wel eens zijn dat jij om een speciale reden niet naar school kan komen. Dan nemen jouw ouders contact op met de teamleider om voor jou verlof aan te vragen. De teamleider bepaalt dan in overleg met jouw ouders of jij wel of geen verlof krijgt voor een korte periode.

Het kan ook zijn dat jouw ouders willen praten over het onderwijs van het leerjaar waar jij in zit. Dan is de teamleider degene die zij daarover moeten spreken.

Soms neemt de teamleider contact met jouw ouders op. Dan wil hij een goed gesprek met jouw ouders over iets dat jij niet goed hebt gedaan op school. Jij hebt bijvoorbeeld gespijbeld of ruzie gehad met een medeleerling. Van dat gesprek wordt dan een verslag gemaakt en dat wordt door jouw ouders ondertekend.

Maar het kan ook zijn dat de teamleider naar jou toekomt! Bijvoorbeeld omdat hij hulpleerlingen zoekt voor de Open Dagen of de Voorlichtingsavonden. Of omdat jij een bijzondere prestatie hebt geleverd en hij jou om die reden eens in het zonnetje wil zetten.

En bij de teamleiders kun je vragen stellen over vervolgopleidingen. Vooral belangrijk als je in mavo-4 zit of op de ISK.

De teamleider lijkt dus een beetje op de directeur van de basisschool!

Op Wolfert College werken 4 teamleiders:

mevrouw Stoep

teamleider

leerjaar 1, 2, 3 Havo / Vwo

meneer Van der Leeuw

teamleider

leerjaar 1 Mavo / Havo
leerjaar 2 Mavo en Mavo / Havo

meneer Carpier

teamleider

leerjaar 3 en 4 Mavo

meneer Van Veen

teamleider

leerjaar 1, 2 en 3 van de ISK