Examens

Op Wolfert College zijn zaken rond het Schoolexamen (SE) en Centraal Examen (CE) nauwkeurig geregeld. Welke rechten en plichten er zijn en wat de examennormen en -eisen zijn, is vastgelegd in het examenreglement. Alle informatie met betrekking tot dit reglement is terug te vinden in het Eindexamenbesluit 2020 en het BOOR Examenreglement 2019-2020.

Op deze pagina van de schoolwebsite zijn alle examenprogramma’s en examenroosters te vinden.

Programma voor Toetsing en Afsluiting

Het schoolexamen heet officieel het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Concreet houdt dit in dat er voor mavo-3 en mavo-4 is vastgelegd hoeveel toetsen je krijgt, waar die toetsen over gaan, hoe ze worden afgenomen en hoe zwaar ze meetellen.

Het PTA is van toepassing voor alle leerlingen in mavo-3 en mavo-4. In het PTA is een deel van het examenreglement opgenomen. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij kennis genomen hebben van de inhoud van het PTA.

De PTA’s van mavo-3 en mavo-4 zijn hier te vinden.

Centraal Examen

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft een site waar alle informatie over het Centraal Examen (CE) te vinden is. Meer informatie over het CE is te vinden op Examenblad.nl.

MijnEindexamen.nl

Alle info over het centraal examen:

  • examenrooster op maat;
  • examenhulpmiddelen;
  • link naar correctiemodellen;
  • slaag-zakregeling;
  • examentips;
  • en meer…

Roosters toetsweken
mavo-3 en mavo-4

Roosters DSE toetsweken mavo-3

DSE toetsweek 1: klik hier

DSE toetsweek 2: klik hier

DSE toetsweek 3: volgt binnenkort

DSE toetsweek 4: volgt binnenkort

DSE toetsweek 5: volgt binnenkort

DSE toetsweek 6: volgt binnenkort

Rooster GSE toetsweek mavo-3

GSE toetsweek: volgt binnenkort

Roosters SE toetsweken mavo-4

Rooster SE 2 Mavo 4

Toetsweek SE-3: volgt binnenkort

Toetsweek SE-4: volgt binnenkort

Roosters overige schoolexamens

Rooster mondelinge examens mavo-3

Het rooster wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Rooster mondelinge examens mavo-4

Het rooster wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Rooster Kijk- en Luistervaardigheid mavo-4

Het rooster wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Rooster Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE)

Rooster CSE mavo-4

Het rooster wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Absentie

Wanneer een leerling ziek is of om een andere reden afwezig is tijdens een schoolexamen van mavo-3 of mavo-4 dan moet dat worden doorgegeven aan het examensecretariaat.

Neem daarvoor direct contact op met mw. de Waard.
Telefoonnummer 010 – 8928380.

Bij wettig verzuim van een schoolexamen moet een leerling een absentieverklaring laten invullen en ondertekenen door zijn ouder. De reden van verzuim moet kunnen worden aangetoond. De absentieverklaring wordt op de dag van terugkomst van een leerling op school ingeleverd bij het examensecretariaat (kamer W103).

Absentieverklaring gemist schoolexamen mavo-3

Download het formulier hier.

Absentieverklaring gemist schoolexamen mavo-4

Download het formulier hier.