Examens

Op Wolfert College zijn zaken rond het Schoolexamen (SE) en Centraal Examen (CE) nauwkeurig geregeld. Welke rechten en plichten er zijn en wat de examennormen en -eisen zijn, is vastgelegd in het examenreglement. Alle informatie met betrekking tot dit reglement is terug te vinden in het Uitvoeringsbesluit WVO2022-2023 en het BOOR Examenreglement 2022-2023.

Op deze pagina van de schoolwebsite zijn alle examenprogramma’s en examenroosters te vinden.

Examencommissie

De examencommissie is namens het bevoegd gezag benoemd door de rector van de Wolfert van Borselen Scholengroep en heeft een aantal wettelijk bepaalde taken en bevoegdheden:

 • borgen van de kwaliteit en het afsluitende karakter van het schoolexamen,
 • vaststellen of de inrichting en uitvoering van de processen op orde is,
 • handelen bij onregelmatigheden en klachten en het opstellen van een jaarverslag.

De leden van de examencommissie zijn:

 • dhr. E. Carpier, teamleider mavo leerjaar 3&4, examensecretaris
 • mw. I. de Waard, examensecretariaat en plaatsvervangend examensecretaris
 • dhr. H. Muradin, docent wiskunde
 • dhr. R. Stein, docent economie
 • mw. M. Boog, kwaliteitsmedewerker en tevens voorzitter van de commissie

Programma voor Toetsing en Afsluiting

Het schoolexamen heet officieel het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Concreet houdt dit in dat er voor mavo-3 en mavo-4 is vastgelegd hoeveel toetsen je krijgt, waar die toetsen over gaan, hoe ze worden afgenomen en hoe zwaar ze meetellen.

Het PTA is van toepassing voor alle leerlingen in mavo-3 en mavo-4. In het PTA is een deel van het examenreglement opgenomen. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij kennis genomen hebben van de inhoud van het PTA.

De PTA’s van mavo-3 en mavo-4 zijn hier te vinden.

PTA Mavo 3: klik hier!

PTA Mavo 4: klik hier!

Centraal Examen

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft een site waar alle informatie over het Centraal Examen (CE) te vinden is. Meer informatie over het CE is te vinden op Examenblad.nl.

MijnEindexamen.nl

Alle info over het centraal examen:

 • examenrooster op maat;
 • examenhulpmiddelen;
 • link naar correctiemodellen;
 • slaag-zakregeling;
 • examentips;
 • en meer…

Roosters toetsweken
mavo-3 en mavo-4

DSE toetsweek 1: klik hier!

DSE toetsweek 2: volgt!

DSE toetsweek 3: volgt!

DSE toetsweek 4: volgt!

DSE toetsweek 5: volgt!

GSE toetsweek: volgt!

Examennummers Mavo-4: klik hier.

Toetsweek SE-2: volgt!

Toetsweek SE-3: volgt!

Toetsweek SE-4: volgt!

Herkansingen SE 2t/m 4: volgt!

Roosters overige schoolexamens

Het rooster wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Het rooster wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Het rooster wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Rooster Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE)

Het rooster wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Absentie

Wanneer een leerling ziek is of om een andere reden afwezig is tijdens een schoolexamen van mavo-3 of mavo-4 dan moet dat worden doorgegeven aan het examensecretariaat.

Neem daarvoor direct contact op met dhr. Carpier / mw. De Waard.
Telefoonnummer 010 – 8928380.

Bij wettig verzuim van een schoolexamen moet een leerling een absentieverklaring laten invullen en ondertekenen door zijn ouder. De reden van verzuim moet kunnen worden aangetoond. De absentieverklaring wordt op de dag van terugkomst van een leerling op school ingeleverd bij het examensecretariaat (kamer W103).

Download het formulier hier.

Download het formulier hier.