Mavo

Mavo 2

Je bent nu officieel geplaatst in de 2e klas mavo.

De mavo betekent hetzelfde als vmbo-tl. VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, de afkorting tl staat voor theoretische leerweg. Je begint nu al met de voorbereidingen om later verder te leren op een MBO.

Het VMBO duurt 4 jaar: 2 jaar onderbouw gevolgd door 2 examenjaren. In de derde klas krijg je les in 11 vakken. Aan het eind van de vierde klas doe je examen in zes vakken die je deels verplicht moet volgen en deels zelf gekozen hebt. De verplichte vakken zijn Nederlands en Engels.

Over de keuzevakken moet je goed nadenken, aan het eind van de tweede klas kies je de vakken die je óf wilt houden óf wilt laten vallen in de derde klas. Deze keuze bepaalt mede welk profiel je kan kiezen.

Mavo 3

Je bent geplaatst in de 3e klas van de mavo: het examen is nu voor jou van start gegaan!

Het grote verschil met voorafgaande jaren is dat nu alle onderdelen die getoetst worden zijn vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting. De meeste toetsen worden afgenomen in 6 speciale toetsweken.

De regelgeving voor de rekentoets in het voortgezet onderwijs is dat alle leerlingen de rekentoets maken als onderdeel van het eindexamen. Alleen voor leerlingen op het vwo telt het resultaat van de rekentoets vanaf schooljaar 2015-2016 mee voor het behalen van het diploma.

Voor vmbo en havo wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de cijferlijst, maar telt het voorlopig nog niet mee voor het behalen van een diploma.

Klik hier voor meer informatie over de examens in Mavo-3 en Mavo-4.

Mavo 4

De eindstreep is nabij, je diploma ligt binnen handbereik.

Het is nu zaak je goed voor te bereiden op je schoolexamens en het centraal examen.

Het is verstandig om zoveel mogelijk oude eindexamens te oefenen. Veel oude examens zijn te vinden op diverse websites. Even googlen dus!

Het College voor toetsen en examens (CvTE) heeft een site waar je alle informatie over het Centraal Examen kunt vinden op één plek: mijneindexamen.nl

Zorg dat je goed voorbereid bent op je examen! Kijk voor meer informatie op:

Het docententeam van Mavo-4 wenst jou VEEL SUCCES in dit examenjaar!

Profielkeuze

Elke leerweg binnen het VMBO kent een keuze uit vier profielen: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. In het VMBO kies je op zijn vroegst aan het eind van het tweede leerjaar voor één van de vier profielen.

PIT’s

Een PIT is een Programma van Inhoud en Toetsing. In een PIT staat kort beschreven wat je aan het eind van ieder hoofdstuk moet kennen en kunnen. Voor elk vak is in leerjaar 1, 2 en Havo/Vwo-3 per hoofdstuk een PIT opgesteld.