Maak kennis met de mentor!

Beste groep 8 leerling,

Al bijna 8 jaar ben jij gewend om ieder schooljaar les te krijgen van een bepaalde leerkracht. De meester of juffrouw gaf jou taal, rekenen en nog veel meer andere vakken. En hij of zij sprak met jouw ouders over je rapport, over het advies voor het voortgezet onderwijs. En de leerkracht besprak met jullie wat er zoal in school gebeuren moest.

Maar nu ga je naar het voortgezet onderwijs en gaat het ineens allemaal heel anders! Je zegt geen meester of juffrouw meer maar gaat de docenten meneer of mevrouw noemen. En je krijgt een mentor….

Je hebt vast wel eens gehoord van het woord mentor. Maar ja, een mentor, wat is dat nou eigenlijk? En wat doet een mentor allemaal op school?

Een mentor is een moeilijk woord voor leerlingbegeleider. En één van jouw docenten is dus ook jouw mentor. Zo kan het dus zijn dat je mentor jou Engels en Begeleidingsles geeft. Of Drama en Begeleidingsles. Een mentor geeft dus minstens twee vakken aan een klas.

Tijdens de Begeleidingsles gaat de mentor altijd van alles en nog wat met de klas bespreken, uitleggen en aanleren. Voorbeelden zijn:

 • uitleggen en bespreken van het rooster
 • bespreken van de schoolregels
 • de schoolagenda leren invullen
 • tips geven om huiswerk te maken en te leren
 • vaardigheden aanleren die jou helpen bij het leren voor school
 • leuke activiteiten met de klas organiseren
 • de structuur van de school bespreken
 • bespreken welke cijfers je moet halen om naar de volgende klas te gaan
 • leren een planning te maken
 • afspraken maken met de klas over gedrag op school en in de les
 • informatiebrieven uitdelen en bespreken
 • etc.

Maar ook buiten de Begeleidingsles heeft de mentor een aantal zeer belangrijke taken. De mentor bespreekt met jou en je ouders een paar keer per jaar jouw rapport. Dan worden jouw sterke en zwakke punten m.b.t. school besproken, wordt besproken welke klas het jaar erna het beste bij jou past, krijgen jij en jouw ouders tips die kunnen bijdragen aan het verbeteren van jouw cijfers. En de mentor bespreekt meteen jouw gedrag in de klas en op school, kijkt naar jouw aanwezigheid, kijkt naar het aantal keer dat jij te laat komt, boeken vergeet mee te nemen en huiswerk niet hebt gemaakt of geleerd.

Nu lijkt het net alsof de mentor alleen maar met jou en over jou praat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Jij kan ook naar jouw mentor gaan en zelf een gesprek met hem of haar aangaan. Als jij bijvoorbeeld moeite hebt met een bepaald vak, samen met klasgenoten geld wil inzamelen voor een goed doel, het vermoeden hebt dat een klasgenoot wordt gepest, het moeilijk vindt om een planning te maken of iets persoonlijks met jouw mentor wilt bespreken, dan kan dat natuurlijk ook!

In leerjaar 1 zijn de belangrijkste taken van de mentor het jou wegwijs maken binnen de school en jou te leren hoe je het beste kunt werken voor school zodat jij over gaat naar de klas die het beste bij jou past. In de hogere leerjaren verandert de taak van de mentor en gaat hij of zij jou begeleiden richting het eindexamen en jou voorbereiden op de keuze voor een vervolgopleiding.

Dit zijn de mentoren voor de eerste klas:

mevrouw Jongenotter mevrouw Bruggeman

mentoren klas B1A

mevrouw Schaddelee

mentor klas B1B

mevrouw Remmerswaal mevrouw Bezemer

mentoren klas B1C

meneer Eduard

mentor klas B1D

meneer Bartels

mentor klas B1E

mevrouw Scheurwater

mentor klas B1F