Internationale Schakelklassen

Leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, moeten eerst de Nederlandse taal leren voordat zij kunnen instromen in een reguliere klas. Wolfert College heeft voor deze leerlingen een aparte afdeling, namelijk de ISK.

De naam ISK staat voor “Internationale Schakelklassen“.

Op de ISK van Wolfert College wordt lesgegeven op Mavo/Havo- of Havo/Vwo-niveau. De verschillende klassen zijn ingedeeld op leeftijd en op taalniveau.

Er zijn klassen voor:

 • 12-15 jarigen die geen Nederlands lezen, spreken en schrijven
 • 15-17 jarigen die geen Nederlands lezen, spreken en schrijven
 • 12-13 jarigen die redelijk Nederlands lezen, spreken en schrijven
 • 14-15 jarigen die redelijk Nederlands lezen, spreken en schrijven
 • 16-17 jarigen die redelijk Nederlands lezen, spreken en schrijven

In iedere ISK-klas wordt veel Nederlands aangeboden. Het aantal lesuren Nederlands ligt tussen de 7 en 15 lesuren per week.

Alle ISK-leerlingen volgen verder de vakken Engels, Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Beeldende Vakken, Drama en Sport. Bepaalde klassen volgen ook de vakken Economie, Natuurkunde, Scheikunde en Maatschappijleer. In de ISK wordt daarnaast ook het vak Nederlandkunde aangeboden.

De ISK-leerlingen worden voorbereid op instroom in:

 • klas 2 Mavo / Havo / Vwo
 • klas 3 Mavo
 • klas 4 Havo / Vwo

Het is niet mogelijk een leerling direct bij ISK van Wolfert College aan te melden. Leerlingen moeten namelijk eerst getest worden voordat zij op een ISK kunnen beginnen. Hieronder staat hoe dat gaat.

Leerling aanmelden voor de ISK

Hoe meld ik een buitenlandse leerling aan voor de ISK?

 1. Een potentiële leerling (12 jaar of ouder) wordt aangemeld bij Koers VO. Dit kan via de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente Rotterdam of u / een familielid van de leerling neemt contact op met bureau Koers VO, (010) 484 25 76, isk@koersvo.nl.
 2. De leerling krijgt een uitnodiging voor een intelligentie- en rekentest.
 3. Het resultaat van deze test bepaalt het niveau: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. De gegevens van de leerling gaan daarna naar de school waar het niveau van de leerling bij aansluit.
 4. De school nodigt de ouders en de leerling uit voor een intakegesprek.

Lees hier meer over de aanmelding voor de testen bij Koers VO.

Burgemeester Aboutaleb heet leerlingen ISK welkom

Klik hier voor de link naar Facebook.

Introduction: ISK and Dutch-education

Route 3: ISK and Dutch-education