Vwo

Vwo 2

Leerlingen in Vwo-2 volgen naast de vakken van het eerste leerjaar ook een aantal nieuwe vakken.

Die vakken zijn:

 • Duits
 • Frans (nieuw voor leerlingen uit IG1)
 • Natuur-Scheikunde

Xpo krijgt een vervolg en heet nu Xpo-2.

Bij Xpo-2 richten de leerlingen in groepjes een adviesbureau op. Deze adviesbureaus gaan aan de slag met een reële vraag van een lokaal bedrijf en presenteren later in het jaar hun oplossing. Meer informatie over Xpo-2 is hier te lezen.

In Vwo-2 worden ook een aantal extra activiteiten aangeboden:

 • Xpo-dagen met diverse culturele en wetenschappelijke activiteiten
 • een wetenschappelijke excursie naar Delft

Vwo 3

Leerlingen in Vwo-3 krijgen weer een aantal nieuwe vakken erbij maar andere vakken verdwijnen ook weer.

De nieuwe vakken zijn dan:

 • Natuurkunde*
 • Scheikunde*
 • Economie

* Natuur-Scheikunde uit klas 2 wordt in klas 3 gesplitst in twee afzonderlijke vakken.

Naast de reguliere vakken zijn er ook extra activiteiten:

 • Xpo-dagen met diverse culturele en wetenschappelijke activiteiten
 • Bezoek aan een universiteit
 • Keuzevakken carrousel
 • Wiskunde excursie om de verschillende soorten wiskunde in de bovenbouw te verduidelijken

In Vwo-3 is er ook veel aandacht voor de profielkeuze voor Vwo-4. Tijdens de begeleidingslessen gaan de leerlingen aan de slag met het programma Qompas om zich goed te kunnen voorbereiden op de profielkeuze in februari. Tevens bezoeken de leerlingen en ouders de Profielkeuze avond.

Kijk voor meer informatie bij Decanaat.

Goed om te weten

Vwo-3 is het laatste jaar dat de Havo-leerlingen les krijgen in het gebouw aan de Walenburgerweg. De bovenbouw van het Vwo is gehuisvest in het gebouw van Wolfert Tweetalig of Wolfert Dalton. Ouders en leerlingen geven in leerjaar 3 zelf aan waar hun voorkeur ligt.

In het gebouw van Wolfert Tweetalig werken de leerlingen met een MacBook of een Chromebook. In de tweede helft van het schooljaar wordt informatie verspreid over de aanschaf van een Chromebook via de school.