Ouderbijdrage

Wolfert College vraagt van ouders een bijdrage in de kosten. We doen dat omdat Wolfert College haar missie wil waarmaken (kwaliteitsonderwijs in een internationaal georiënteerde leeromgeving) en een aantal extra’s wil bieden zoals kunst-, cultuur- en sportactiviteiten.

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op €105,00. We hanteren de gedragscode ‘schoolkosten Voortgezet Onderwijs’.

Er is de afgelopen jaren veel aandacht voor de bijdragen die de scholen vragen aan de ouders/verzorgers. De komst van de regeling ‘gratis schoolboeken’ bracht onduidelijkheid met zich mee, wat wel en niet binnen de vergoeding zou gaan vallen.

Voor activiteiten en middelen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het onderwijsleerproces mag de school een bijdrage vragen. Indien een ouder ervoor kiest deze bijdrage niet te betalen dan kan de betrokken leerling niet meedoen aan deze activiteit of gebruik maken van deze faciliteiten.

Overzicht posten ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor onderstaande zaken.

Extra leermiddelen

De bijdrage leermiddelen wordt gebruikt voor verschillende doelen:

 • kopieer- en drukwerk dat buiten het standaard onderwijsmateriaal valt, zoals extra lesactiviteiten
 • verbruiksmateriaal door leerlingen (KC, BV, TE, etc.)
 • ICT-bijdrage: waaronder licenties software, draadloos netwerk t.b.v. de leerlingen
 • aanschaf chromebooks voor gebruik in de klas
 • aanschaf chromebooks die leerlingen in bruikleen krijgen

Kunst-, cultuur- en sportactiviteiten

Binnen de reguliere bekostiging is een beperkt bedrag opgenomen voor culturele en sportactiviteiten zoals SKVR-activiteiten, sporttoernooien, talentenavond, museumbezoek, sportclinics en culturele activiteiten tijdens de werkweken etc. Zonder bijdrage van de ouders zouden we het huidige programma niet kunnen uitvoeren.

Schoolpas

De schoolpas wordt gebruikt als identificatie in en om de school. Tevens dient de pas om te printen in ons gebouw. Deze Xafax-pas met Mifare technologie wordt elke twee jaar vervangen.

Readers studiebegeleiding + excursies

Diverse activiteiten kennen een soms uitgebreide beschrijving en/of instructie. Deze kosten hangen samen met de aard van de activiteiten. Zo ontvangen de leerlingen voor de reis naar het buitenland veel informatie.

Xpo

De ouderbijdrage wordt ook gebruikt voor:

 • bekostiging diverse Xpo activiteiten in leerjaar 1
 • bekostiging adviesbureaus en business challenge (Xpo-2)
 • bekostiging Xpo workshops tijdens de Xpo dagen
 • reiskosten voor Xpo excursies tijdens de Xpo dagen

Literatuur / mediatheek / gebouw

Bij de lessen in de (vreemde) talen willen we graag de leerlingen de beschikking geven over literatuur. Deze boeken zijn niet opgenomen in het (gratis) boekenpakket. Uit de bijdrage wordt per sectie de mediatheek op peil gehouden.

Daarnaast worden vanuit de bijdrage abonnementen op diverse tijdschriften bekostigd en wordt de bijdrage gebruikt voor de inrichting van de mediatheek.

Bovendien wordt de bijdrage gebruikt voor upgrading van het schoolgebouw.

Kangoeroewedstrijd

De Kangoeroewedstrijd is een jaarlijkse wiskundewedstrijd waar veel leerlingen aan meedoen. Een speelse uitdaging om alle registers van de wiskundefantasie open te trekken.

Schoolverzekering

Voor alle leerlingen sluit de Wolfert scholengroep een permanente reis- en ongevallenverzekering af. De precieze voorwaarden zijn te vinden op onze site. De leerling hoeft zich dus niet apart te verzekeren voor de reis van en naar school. De verzekering geldt voor activiteiten tijdens lesdagen en schoolactiviteiten in de avond en weekenden.

Tot slot

De bijdrage leermiddelen wordt jaarlijks vastgesteld, na instemming van de MR, door de rector van de Wolfert van Borselen scholengroep, de heer R. Fens en beheerd door de schoolleiding van Wolfert College.

Kosten aan overige zaken

Een leerling bij ons wordt geacht om de volgende zaken aan te schaffen voor meerjarig gebruik. De bedragen zijn schattingen, afhankelijk van kwaliteit kan het minder kosten of wat meer.

 • schrijfgerei en schriften
 • geodriehoek
 • passer
 • rekenmachine (€10,00)
  (voor sommige bovenbouwvakken H/V grafische rekenmachine: 105,00)
 • sportkleding Wolfert College:
  een t-shirt (van de school), een blauwe sportbroek en sportschoenen voor in de zaal.
  kosten voor de complete set:  ca. €50,00
 • optie: sporthoofddoek (ca. €20,00)
 • de Grote Bosatlas (€69,00)

Betaling ouderbijdrage

WIS Collect

De Wolfert van Borselen scholengroep maakt voor de facturatie van ouderbijdragen gebruik van de service van WIS Collect, een bedrijf dat software levert waardoor het facturatieproces voor zowel ouders/verzorgers als school makkelijker wordt.

Wilt u meer informatie? Download dan de Brief van WIS Collect of kijk op wis.nl/Ouders. Heeft u nog vragen, stuur dan een email naar de centrale administratie: debiteuren@wolfert.nl

In de video hieronder wordt ook stap voor stap uitgelegd hoe WIS Collect werkt.

Betalingen in termijnen met WIS Collect

Hieronder een voorbeeld van wat u te zien krijgt wanneer u een betalingsverzoek ontvangt via WIS Collect. U klikt dan aan wat voor u van toepassing is, in één keer betalen of in termijnen.

Papieren factuur ontvangen?

Hieronder treft u een bericht aan van de administratie waarin precies beschreven wordt hoe u een betaling van de ouderbijdrage, werkweek en/of buitenland reis dient te voldoen indien u een papieren factuur ontvangen heeft.

Geachte ouder/verzorger,

Regelmatig ontvangen wij betalingen zonder (volledig) betalingskenmerk.

Om een betaling correct te kunnen verwerken hebben wij zowel het debiteurnummer als het factuurnummer nodig. Mocht één of beide nummers bij een betaling ontbreken, hebben wij te weinig referentie om met zekerheid te kunnen achterhalen van wie (debiteur) de betaling afkomstig is en voor welke leerling en post (factuur) er betaald wordt.

Wilt u daarom alstublieft in de toekomst altijd èn het debiteurnummer èn het factuurnummer (beide nummers met een spatie ertussen is voldoende) in de omschrijving vermelden?

Niet alle regels van de meegegeven omschrijving worden op het bankafschrift van de ontvangende partij getoond. Daarom verzoeken wij u de omschrijving altijd te beginnen met het betalingskenmerk aangevuld met uw eigen tekst.

Alléén bij vermelding van het volledige betalingskenmerk (debiteurnummer èn factuurnummer) kunnen wij een correcte verwerking van uw betaling garanderen.

Onze bankgegevens zijn:

IBAN: NL68 RABO 0147 9674 81
ten name van: St BOOR inz W v Borselen
BIC: RABONL2U

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Administratie en schoolleiding Wolfert College

PS: Weet u het debiteurnummer en factuurnummer niet meer?
Stuur dan een email naar de centrale administratie: debiteuren@wolfert.nl