Vakoverstijgende vaardigheden

In de brugklas beginnen de leerlingen al met het aanleren van vakoverstijgende vaardigheden. Bijvoorbeeld het schrijven van verslagen en presenteren.

Deze vaardigheden zijn gebundeld tot één overzichtelijk document, het vaardighedenboekje.

Dat boekje is hier te vinden.

Informatiefilmpjes ICT-(basis)vaardigheden.

In deze filmpjes krijg je op een duidelijke manier uitgelegd je om moet gaan met de verschillende functies van jouw Google account.

Studiebegeleiding

Wolfert College biedt (gratis) studiebegeleiding aan voor alle leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar.

De klassenmentor bepaalt in overleg met docenten en teamleider welke mentorleerlingen in aanmerking komen voor studiebegeleiding. Ouders/verzorgers worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Tijdens de studiebegeleiding wordt in stilte gewerkt. Er kan gebruik worden gemaakt van interactieve computerprogramma’s. Er is altijd een aantal docenten aanwezig die persoonlijke hulp en ondersteuning kunnen bieden bij de studie(aanpak).

Studiebegeleiding wordt in principe op twee middagen per week aangeboden:
maandag en woensdag tijdens het 8ste en 9de lesuur.

Let op: tijdelijk wordt SBG aangeboden op maandag t/m donderdag, lesuur 7, 8 en 9.

Deelnemende leerlingen worden – voor zover roostertechnisch mogelijk – op twee momenten per week ingeroosterd; ze kunnen in hun persoonlijke rooster op de Magister-Portal kijken op welke dag(en) en op welk lesuur ze worden verwacht bij de studiebegeleiding (=vak SBG).

Regels studiebegeleiding:

  • Aanwezigheid is te allen tijde verplicht.
  • Leerlingen zijn verplicht ALTIJD voldoende huiswerk bij zich te hebben.
  • Voor afwezigheid gelden dezelfde regels als bij de normale lessen (briefje van de ouders, toestemming van de mentor of teamleider).
  • Absenten worden gecontroleerd. Ongeoorloofde afwezigheid wordt niet geaccepteerd.
  • Ook wat orde en rust betreft gelden bij de studiebegeleiding dezelfde regels als in de reguliere lessen.
  • De studiebegeleiding gaat ook door als je ervoor één of meer tussenuren hebt.
  • De studiebegeleiding vindt plaats in WOLC op de tweede etage.
  • Deelname aan de studiebegeleiding is gratis.