Xpo-1

Xpo is een door Wolfert College zelf ontwikkelde manier van werken en leren.

In de brugklas krijgen alle leerlingen een blokuur Xpo en dan wordt er gewerkt aan vakoverstijgende projecten en worden de zogenaamde hogere denkvaardigheden gestimuleerd en verder ontwikkeld.

Bij hogere denkvaardigheden gaat het om kritisch leren denken, creatief zijn of een probleem oplossen. Opdrachten die appelleren aan hogere denkvaardigheden prikkelen leerlingen om hun talenten verder te ontwikkelen. Zo worden zij beter toegerust op wat de 21e eeuw van hen vraagt.

De hogere denkvaardigheden zijn:

Samengevat is Xpo in de brugklas:

 1. eXtra projectonderwijs gebaseerd op reële vraagstukken.
 2. Projecten zoals Ik en…. Rotterdam / Ik en…. Escher / Ik en…. de marathon met een langere looptijd die leiden tot verdieping.
 3. Vakoverstijgend!
 4. Extra reflectie op de volgende vaardigheden: luisteren, samenwerken, plannen, informatie verzamelen en verwerken, presenteren en creatieve ontwikkeling.
 5. Extra aandacht en stimulans om eigen leren te verdiepen.
 6. Voor MH meer aandacht op toepassing van leervaardigheden.
 7. Voor HV meer aandacht voor de ontwikkeling van academische vaardigheden.
 8. De leerling krijgt niet zomaar antwoord op een vraag, maar meestal een vraag terug.
 9. Werken in het onderwijs leercentrum!
 10. Veel aandacht voor expressie (taal, schrijven, kunstuitingen).

Xpo-2

In leerjaar 2 wordt er een duidelijker onderscheid gemaakt tussen Xpo voor leerlingen in Mavo-2 en Xpo voor leerlingen in Havo/Vwo-2.

In Havo/Vwo-2 richten leerlingen voor Xpo-2 een aantal Adviesbureaus op. De Adviesbureaus zijn gekoppeld aan de profielen die in de bovenbouw Havo/Vwo aangeboden worden.

In groepjes bestaande uit 4 of 5 leerlingen gaan de leerlingen aan de slag met een probleem waar een (lokaal) bedrijf een oplossing voor zoekt. Het bedrijf (de opdrachtgever) krijgt uiteindelijk van diverse Adviesbureaus een oplossing gepresenteerd en zal er één uitkiezen die ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

Door toe te passen wat zij bij Xpo-1 hebben geleerd, leren de leerlingen nu o.a.:

 • een pakkende naam voor hun Adviesbureau te verzinnen
 • een logo en business cards te ontwerpen
 • een creatieve oplossing voor een reëel probleem te bedenken
 • te werken met een budget
 • zichzelf en hun oplossing te presenteren voor een opdrachtgever
  en tevens:
 • de verschillen tussen de vier profielen in de bovenbouw Havo/Vwo
 • een bewustere keuze te maken bij de profielkeuze in leerjaar 3

Bedrijven die nu bij de Adviesbureaus betrokken zijn, zijn:

– Rotterdam/The Hague Airport
PostNL
– Sint Fransicus Vlietland Groep
Havenbedrijf Rotterdam
Thuiszorg Aafje
Wolfert College

In Mavo-2 gaan de leerlingen voor Xpo-2 aan de slag met de Business Challenge. In groepjes van 4 of 5 leerlingen richten zij hun eigen mini-bedrijf op en bedenken een product of dienst dat zij willen verkopen.

In samenwerking met de vakken Economie en Drama leren de leerlingen o.a.:

 • een pakkende bedrijfsnaam te verzinnen
 • een businessplan te schrijven
 • een begroting te maken
 • een pitch te houden
 • hun product of dienst te verkopen
 • een eindafrekening te maken
 • winst te maken dat ten goede komt van een goed doel