Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

Voor MAVO leerlingen is het van belang dat er vroeg wordt gestart met LOB. Vaak kiezen leerlingen in de 2e klas  een profiel en in de 4e voor een vervolgopleiding.                     

Omdat leerlingen relatief jong zijn en er in korte tijd veel keuzes gemaakt moeten worden is het voor leerlingen essentieel dat zij hier goed in begeleid worden bij het opdoen van loopbaanervaringen en het ontwikkelen van loopbaancompetenties.

De leerling heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met  ‘loopbaancompetenties’:

  1. Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? (kwaliteitenreflectie)
  2. Waar ga en sta ik voor en waarom dan? (motievenreflectie)
  3. Waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom dan? (werkexploratie)
  4. Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? (loopbaansturing)
  5. Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? (netwerken)

De leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen door middel van een ‘loopbaandossier’.

Decanaat

De decaan helpt jou en je ouders bij het maken van keuzes die bepalend zijn voor je toekomst, bijvoorbeeld bij het kiezen van een profiel en bij de oriëntatie op vervolgstudie of beroep.

Samen met de mentor verzorgt de decaan de keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie. Tijdens de schoolloopbaan spreekt iedere leerling verschillende keren met de decaan. Ook kun je bij de decaan terecht voor informatie en voorlichting over vervolgopleidingen.

  • Voor de ISK en Mavo speelt de decaan vanaf de tweede klas een rol bij jouw profielkeuze.
  • Voor Havo en Vwo gebeurt dat vanaf de derde klas.

Op Wolfert College Walenburgerweg maak je gebruik van de site van Qompas. Hier vind je onder andere informatie over profielkeuzes en vervolgopleidingen op MBO/HBO/WO-niveau.

Profielen

Mavo/ISK

Elke leerweg binnen het VMBO kent een keuze uit vier profielen: Economie, Landbouw, Techniek en Zorg & Welzijn.

In het VMBO kies je op zijn vroegst aan het eind van het tweede leerjaar voor één van de vier profielen. Wil je weten welke sector jou leuk lijkt? Hier lees je meer over de profielen:

Ieder profiel kent verplichte vakken.

Aan het eind van de tweede klas Mavo/ISK moet je drie vakken kiezen die je mee wilt nemen naar de derde klas Mavo.

Om je te helpen bij deze keuze organiseert Wolfert College onder andere de volgende activiteiten:

  • profielkeuzeavond
  • werken met Qompas

Wil je meer weten over beroepsopleidingen na de Mavo? bekijk dan eens de onderstaande sites:

Havo/Vwo onderbouw

Je zit nu in klas 1 of 2 van het Havo / Vwo en hebt daardoor nog niet veel te maken met profielkeuzes en vervolgopleidingen. Toch is het belangrijk om hierover al een klein beetje na te denken en dit ook te bespreken met je ouders.

Om jou een klein beetje op weg te helpen, vind je hieronder allereerst een plaatje dat toont hoe het onderwijssysteem er in Nederland uitziet.

In leerjaar 3 vindt de profielkeuze plaats. Meer info over de profielen vind je hieronder:

Tot slot

Wil je je ook nog verdiepen in vervolgopleidingen na Havo en Vwo klik dan eens op de onderstaande links.

Havo/Vwo bovenbouw

Wil je meer weten over de profielen in de bovenbouw van Havo en/of Vwo? Op de site “de digitale gids voor profielkeuze en loopbaanoriënatie” vind je hierover alle informatie die je nodig hebt!Klik op onderstaande afbeelding om naar deze digitale gids te gaan: