Gewijzigde aanpak eindexamen

Beste leerling, geachte ouder(s) / verzorger(s), Het kan jullie niet zijn ontgaan: vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat het centrale eindexamen dit schooljaar komt te vervallen.

Sluiting Wolfert Tweetalig tot en met 6 april 2020

Update 19 maart Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dank voor jullie geduld. We kunnen nu gelukkig meer duidelijkheid geven over de schoolexamens.

Coronavirus

Update 12 maart Beste leerling en ouder, Graag aandacht voor bijgevoegde brief van ons bestuur. We zullen voor onze school in ieder geval tot en met 31 maart onderstaande maatregelen moeten treffen: