Update 12 maart

Beste leerling en ouder,

Graag aandacht voor bijgevoegde brief van ons bestuur.
We zullen voor onze school in ieder geval tot en met 31 maart onderstaande maatregelen moeten treffen:

 • iedereen met (milde) gezondheidsklachten blijft thuis,
 • iedereen die extra risico loopt (kwetsbare groep), blijft thuis,
 • docenten die thuis moeten blijven en kunnen werken, maken hun lessen en lesmaterialen online toegankelijk voor hun leerlingen (Classroom, Hangouts, etc),
 • alle (inter)nationale activiteiten en excursies worden gecanceld, ook het Erasmusdebat, MUN etc. gaan niet door,
 • alle ouderavonden en voorlichtingsavonden worden gecanceld,
 • er wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpassing van de pauzeroosters. Voor vrijdag 13 maart geldt in ieder geval dat de bovenbouwleerlingen (klas 4 -6) hun pauzes in de lokalen of buiten doorbrengen. Van de kleine- en de grote aula worden twee ruimtes gemaakt (max 100 leerlingen per ruimte) waar onderbouwleerlingen pauzes kunnen houden. Ook zij kunnen in lokalen en op het schoolplein pauzeren,
 • de kantine maakt (minimaal) 2 uitgiftepunten en biedt een beperkt aanbod om de doorstroom sneller te laten verlopen.
We hopen dat met dit schrijven alles voor nu voldoende duidelijk is. Zijn er toch nog vragen, laat het ons weten.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

Update 9 maart

Vanavond heeft het kabinet, in samenspraak met het RIVM, aanvullende maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. Bij BOOR volgen we de richtlijnen van het RIVM. We vragen jullie dan ook kennis te nemen van de maatregelen en hier – waar van toepassing en mogelijk – gehoor aan te geven.

 • Het RIVM roept alle Nederlanders op om te stoppen met het schudden van handen.
 • De eerder afgegeven aanwijzing voor inwoners van Noord-Brabant (thuisblijven bij alle gezondheidsklachten en sociaal contact beperken), blijft tot en met maandag 16 maart van kracht.
 • Aan inwoners van Noord-Brabant wordt aanvullend op de eerder afgegeven aanwijzing gevraagd om waar mogelijk thuis te werken. Voor onderwijzend personeel uit Noord-Brabant geldt dat zij, mits zij geen klachten van verkoudheid, hoesten of koorts hebben, gewoon naar school kunnen komen.
  Ook is nogmaals gewezen op het belang van algemene hygiënemaatregelen: handen vaker wassen, niezen in de elleboog en het gebruiken van papieren zakdoekjes.

Het kabinet ziet nog geen reden om nog ingrijpendere maatregelen te nemen, zoals het afgelasten van grote evenementen. Ook scholen worden niet gesloten.

Update 9 maart 2020:

Het is vast niemand ontgaan dat het RIVM aan inwoners van de provincie Noord-Brabant een aanwijzing heeft gegeven. Het RIVM adviseert hen om bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis.

Bij BOOR volgen we de richtlijnen van het RIVM en verzoeken we alle medewerkers en leerlingen die wonen in Noord-Brabant om thuis te blijven als zij de genoemde klachten hebben. Samen verkleinen we hiermee de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Een dag (24 uur) nadat de klachten over zijn kun je het normale leven weer oppakken. Lees meer over de aanwijzing op de website van het RIVM. En bekijk hier een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden voor inwoners van Brabant.