Gewijzigde aanpak eindexamens

Beste leerling, geachte ouder(s) / verzorger(s),

Het kan jullie niet zijn ontgaan: vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat het centrale eindexamen dit schooljaar komt te vervallen. Een uitzonderlijke maatregel. We kunnen goed begrijpen hoe ingrijpend dit is voor de leerlingen. Wat de maatregel precies betekent, is voor een deel al duidelijk en wordt voor een deel nog uitgewerkt. In dit bericht informeren we jullie over wat we nu weten en over het vervolg.

Centraal eindexamen vervalt dit schooljaar
Dat het centraal eindexamen vervalt, betekent niet dat de leerlingen geen diploma krijgen. Zij kunnen dit schooljaar op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Het kabinetsbesluit geeft scholen de tijd om tot eind juni het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.

Het vervallen van het eindexamen is een uitzonderlijke maatregel in een uitzonderlijke situatie. Wij buigen ons in de komende weken over de vraag hoe we deze maatregel op een zorgvuldige manier kunnen uitvoeren. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers komen daarbij nog steeds op de eerste plaats.

Diploma op basis van schoolexamens
Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Het kabinet geeft scholen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig af te ronden en af te sluiten. De oproep is daarbij ook om de schoolexamens vooral op afstand te organiseren. De mogelijkheid bestaat dat het Programma van Toetsing en Afsluiting wordt aangepast. Als dat het geval is, dan wordt dit voor toestemming aan de medezeggenschapsraad van de school voorgelegd en gemeld bij de Inspectie.

Wat betekent dit voor de examenleerlingen
Wij zullen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat alle leerlingen die dat verdienen ook in 2020 een diploma behalen. Dat zullen we zorgvuldig doen. Goede kansen voor leerlingen en maximale veiligheid staan daarbij voorop.

De nieuwe maatregelen van het ministerie van OCW zullen uiterlijk op 6 april praktisch uitgewerkt zijn. Daarbij zullen de aanwijzingen over de aangepaste slaag-/zakregeling belangrijk zijn. Dat is reden waarom we tot 7 april de tijd nemen om de schoolexamens inhoudelijk en organisatorisch goed voor te bereiden.

Tot slot
Nogmaals: wij realiseren ons hoe ingrijpend deze maatregelen zijn. En dat er mogelijk nog veel vragen en onduidelijkheden zijn. Op deze pagina van de rijksoverheid staan vragen en antwoorden. In dit document vinden jullie ook het officiële schrijven van het ministerie van OCW.

We hebben zelf helaas ook nog niet op alles een antwoord, maar we zijn volop bezig de maatregelen nader uit te werken en hopen jullie hierover zo spoedig mogelijk verder te kunnen informeren.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Niek van Maaren
Examensecretaris

en

Wendy Groen
Directeur