Sluiting Wolfert Tweetalig tot en met 6 april 2020

Update 19 maart

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Dank voor jullie geduld. We kunnen nu gelukkig meer duidelijkheid geven over de schoolexamens. De tegenstrijdige berichtgevingen in de media hebben er helaas voor gezorgd dat het leek alsof alle examenkandidaten weer naar school moesten komen voor het maken van hun schoolexamens. Maar dat is niet het geval. De scholen blijven gesloten voor alle onderwijsactiviteiten, en dus ook voor examenkandidaten.

Maar wat is dan wel het geval? Minister Slob heeft scholen ruimte gegeven om schoolexamens die nog niet gemaakt zijn anders in te gaan richten. En hij heeft gezegd dat er onder strikte voorwaarden van het RIVM in de periode tot en met 6 april wel schoolexamens op school afgenomen zouden mogen worden, maar dat hoeft niet.

Wij vinden het zeer onwenselijk om in een periode waarin iedereen wordt opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven, examenkandidaten wel naar school te laten komen. Examens zijn heel belangrijk, maar wij vinden jullie gezondheid nog veel belangrijker! En daarom gaan we het als volgt oplossen:

 • Mondelinge examens worden vanaf volgende week (23 maart) online door middel van een videocall afgenomen (rooster volgt).
 • De schoolexamens die op 16 t/m 19 maart in het rooster stonden, worden verschoven naar 7 t/m 10 april (Goede Vrijdag). Je hebt nu dus meer tijd om je daarop voor te bereiden.
 • De herexamens die van 7 t/m 10 april gepland stonden, verplaatsen we naar 20 t/m 24 april. Ja, dat betekent dat de docenten in hun meivakantie na moeten kijken. Zal je een beetje extra lief voor ze zijn?
 • Mocht er besloten worden om de periode van schoolsluiting verder te verlengen, dan zullen de schoolexamens op afstand afgenomen worden. Wij houden serieus rekening met dit scenario en zijn al begonnen met de voorbereidingen.

Vandaag, 19 maart, was pas de tweede dag van ons onderwijs op afstand. We hebben hier natuurlijk nog niet veel ervaring mee en er valt dan ook nog veel te leren. Fijn dat jullie zo goed met ons meedenken en allerlei ideeën en suggesties voor verbeteringen hebben of nog andere mogelijkheden zien of kennen. Maar willen jullie alsjeblieft niet allemaal losse mailtjes en appjes naar onze medewerkers sturen? Het is niet te doen om die, in deze hectische tijd, allemaal individueel te gaan beantwoorden.

Suggesties voor verbeteringen en mogelijkheden zijn altijd welkom, maar stuur ze alsjeblieft naar de contactouder van de klas van uw kind. Als de klas van uw kind geen contactouder heeft, kunt u ook mailen naar de oudercommissie via wtoudercommissie@wolfert.nl.
Leerlingen kunnen met hun tips terecht bij hun leerlingresponsgroep of bij de leerlingenraad (wtleerlingenraad@wolfert.nl).

Hartelijk dank alvast voor het geven van jullie feedback en het delen van jullie ideeën, daar worden we allemaal beter van!

Tot slot vragen we je om even een kijkje te nemen in onze mediatheek op afstand. Jullie hoeven je voorlopig dus niet te vervelen.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Wendy Groen
Directeur Wolfert Tweetalig

Update 17 maart

Update 17 maart
Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Er is hard gewerkt door al jullie docenten om online lessen voor te bereiden en werk in Google Classroom en in Magister voor jullie klaar te zetten. Misschien heb jij vandaag in Magister je rooster wel al gezien. Niet? Doe dat na het lezen van dit bericht meteen dan maar even. We vragen je het volgende te gaan doen:

 • Je komt morgen (18 maart) niet naar school, maar zoekt een rustige plek in huis op waar je ongestoord kunt werken op de tijden zoals die in Magister staan. Dat geldt ook voor alle andere schooldagen tot en met 6 april.
 • Zorg ervoor dat je van te voren alle spullen die je nodig hebt, zoals je Macbook en lesmaterialen, klaar hebt liggen. En start op tijd.
 • Open je agenda in Magister en ga naar de les. Daar zie je huiswerk, aantekeningen of opdrachten staan. Die ga je maken. Het kan natuurlijk zo zijn dat je daar langer dan een half uur voor nodig hebt, dan werk je daar na je lessen van die dag verder aan.
 • Soms staat er bij de les in Magister een link voor deelname aan een videoconference. Daar klik je op. Je volgt dan live een les met jouw docent en klasgenoten. Het is dan extra belangrijk dat je in een stille ruimte zit, en dat je netjes aangekleed bent! Geen petjes enzovoorts, you know the drill ;) Als je een vraag hebt, steek je je hand op en antwoord je pas als je docent zegt dat dat mag. Als iedereen door elkaar gaat praten tijdens zo’n videoconference, versta je er namelijk niets meer van.
 • Het kan zijn dat er een andere docent in jouw rooster staat dan je gewend bent. Dat heeft dan te maken met het feit dat je les kreeg van een stagiaire (afkorting begint met ST). De lerarenopleiding heeft besloten om alle stages voor onbepaalde tijd stil te leggen. Maar gelukkig zijn onze stagiaires zo enthousiast dat ze achter de schermen toch heel hard met ons mee blijven werken.
 • Aan de ouders het verzoek om, zeker in het begin even, met uw kind mee te denken over wat een rustige en geschikte werkplek is binnenshuis.

Net zoals jullie, hebben ook wij pas net via de media vernomen dat de schoolexamens blijkbaar door zullen gaan. Wij snappen dat dit allerlei vragen bij jullie oproept, dat doet het mij ons namelijk ook. Wij gaan ons hier eerst eens goed over beraden voordat we er bij jullie op terug komen. Nog eventjes geduld dus alsjeblieft.

Succes en vooral veel plezier met jullie lessen op afstand morgen and stay safe!

Met vriendelijke groet,

Wendy Groen
Directeur Wolfert Tweetalig

Update 16 maart

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Jullie hebben vandaag super snel en efficiënt je spullen opgehaald. Ook jullie ouders zijn netjes buiten gebleven. Veel dank daarvoor! Zoals beloofd, hier een bericht over hoe we denken de komende periode onderwijs op afstand aan jullie te kunnen gaan bieden. Naar verwachting kunnen we daar op woensdag 18 maart mee starten. De dag van morgen gebruiken de docenten nog om alles online voor jullie klaar te zetten.

Het volgende hebben we vandaag in ieder geval al met elkaar afgesproken:

 1. De roostermakers zijn momenteel druk bezig met het maken van een aangepast rooster. Zij zullen het rooster inkorten om er voor te zorgen dat de lesdagen minder lang zullen zijn dan normaal en verwachten dat dit rooster morgen klaar is.
 2. We houden met ingang van 18 maart tot en met 6 april het rooster in Magister aan.
 3. Huiswerk, leer- en maakwerk wordt opgegeven in Magister. In het geval van een videoconferencing staat de link voor deelname ook in Magister.
 4. In Google Classroom vind je alle lesmaterialen zoals opdrachten, naslagwerken, Powerpoints, oefenexamens, video’s etc. Leerlingen leveren hun werk bij hun docent via Google Classroom in.
 5. In Classroom zie je op welke dag(en) en tijd(en) jouw docent achter zijn Macbook klaar zit om jouw vragen te beantwoorden.
 6. We wachten op duidelijkheid van de regering over wat er met de eindexamens gaat gebeuren om te bepalen wat we zullen doen met de schoolexamens. Eindexamenkandidaten kunnen de komende weken in ieder geval aan de slag met verschillende oefenexamens die ze via hun docenten zullen krijgen.
 7. Wij willen jullie vragen om de komende weken zo min mogelijk (algemene) vragen rechtstreeks naar de docenten te mailen aangezien er meer dan genoeg energie in het verzorgen van onderwijs op afstand zal gaan zitten. Er is een speciaal e-mailadres voor al jullie vragen aangemaakt: communicationWT@wolfert.nl. Wij zorgen dan dat de vraag bij de juiste persoon terecht komt en beantwoord wordt.

Morgen volgt er een nieuw bericht van school. Pas alsjeblieft goed op jezelf, zorg goed voor elkaar and be safe!

Met vriendelijke groet,

Wendy Groen
Directeur Wolfert Tweetalig

15 maart

English version below

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Allereerst hartelijk dank voor jullie vertrouwen, begrip, flexibiliteit en het met ons meedenken in deze nogal ongewone tijd.

Met ingang van morgen, maandag 16 maart 2020, zullen er in het schoolgebouw van Wolfert Tweetalig (Bentincklaan 280) in ieder geval tot en met 6 april 2020 geen onderwijsactiviteiten meer plaatsvinden. Dit betekent ook dat de schoolexamens van onze eindexamenkandidaten tot nader order zullen worden uitgesteld.

Om zo snel als mogelijk online lessen te kunnen gaan verzorgen, is het belangrijk dat iedereen thuis beschikking heeft over zijn lesboeken en zijn Macbook. Wij vragen daarom aan alle leerlingen om morgen volgens bijgevoegd schema hun kluisje helemaal leeg te komen maken en hun schetsboek in het kunstlokaal op te halen. Doe dit alsjeblieft efficiënt en snel. Als je je strikt aan de tijden van het schema houdt, zullen er nooit meer dan 100 leerlingen tegelijkertijd in dezelfde ruimte aanwezig zijn. En dat is heel belangrijk! Bedenk nu dus alvast wat je morgen op moet halen, hoe laat je dit moet doen en hoe groot je tas moet zijn die je morgen met je meebrengt.

Helaas mogen wij vanaf heden geen mensen van buitenaf (inclusief ouders) ons schoolgebouw meer in laten. Wij vragen aan u als ouder om hier rekening mee te houden en om morgen dus niet met uw kind de school binnen te gaan. Als u in de periode van 16 maart tot en met 6 april een afspraak gepland had staan met een van onze medewerkers, dan kan die afspraak helaas geen doorgang vinden.

Met het onderwijsteam werken wij morgen hard aan het afstemmen van ons onderwijs op afstand. Maandag 16 maart rond 18.00 uur ontvangen jullie verdere informatie over het vervolg. In overleg met de overheid bekijken wij hoe wij aan de eindexameneisen kunnen blijven voldoen. Ook hier komen we later bij jullie op terug.

Tot slot, vinden wij het op Wolfert Tweetalig belangrijk om het schoolgebouw beschikbaar te blijven stellen voor leerlingen met ouders in een cruciale beroepsgroep die anders hun werk niet meer uit kunnen voeren. Als u gebruik wilt maken van dit aanbod, stuurt u dan alstublieft een email naar communicationWT@wolfert.nl.

Met vriendelijke groet,

Wendy Groen
Directeur Wolfert Tweetalig

March 15

Dear student, parent(s/ carer(s),

First of all thank you very much for your trust, understanding, flexibility and thinking along with us during these rather unusual times.

As of tomorrow, Monday March 16, 2020, there will be no educational activities in the school building of Wolfert Tweetalig (Bentincklaan 280) until at least April 6, 2020. This also means that the school exams of our examination candidates will be postponed until further notice.

In order to be able to provide online lessons as quickly as possible, it is important that everyone has access to their textbooks and Macbook at home. We therefore ask all students to come to school tomorrow to empty their lockers and to collect their sketchbook in the art room according to the attached schedule. Please take note to do this efficiently and quickly! If you strictly follow the times of the schedule, there will never be more than 100 students in the same room at the same time. That is very important! So please think ahead about what you have to pick up tomorrow, what time you have to do this and how big your bag should be that you need to bring along.

Unfortunately, as of immediate, we are no longer allowed to let people from the outside (including parents) into our school building. We therefore ask you as a parent to take this into account and to not enter the school with your child tomorrow. In case you had an appointment with one of our employees scheduled in the period from 16 March to 6 April, that appointment cannot take place.

Tomorrow our education team will work really hard to coordinate online provision for our education. Monday March 16 around 6 pm you will receive further information about this. In consultation with the government, we will look at how we can continue to meet the final examination requirements. We will inform you on the outcome of those consultations later too.

Finally, Wolfert Tweetalig thinks it is very important to continue to make the school building available to those students whose parents have jobs in the vital sector who otherwise cannot continue to perform their job. If you would like to take us up on this offer please send an email to communicationWT@wolfert.nl.

Kind regards,

Wendy Groen
Head of school