Op 21 maart hebben we een tussentijdse daltonvisitatie gehad. De Nederlandse daltonvereniging organiseert vaste visitaties voor alle daltonscholen en een tussentijdse kan een school extra organiseren, om te weten hoe het gaat met de daltonontwikkeling. In 2019 hebben we een echte visitatie gehad en die komt er weer in 2024. Daaruit volgen altijd aanbevelingen en dan is het prettig om te weten hoe het gaat doordat vreemde ogen komen kijken. Dat levert altijd goede gesprekken op over daltononderwijs. We leren in dit visitatiecircuit altijd van elkaar.

Hieronder staan een paar uitspraken van de visiteurs die 21 maart hier zijn geweest:

  • Het Wolfert Lyceum is een school met een open, leerlinggerichte sfeer. Tijdens de lessen wordt er in de lokalen, gangen en het open leercentrum hard gewerkt. Er is veel ruimte voor ontwikkeling van leerlingen, ook buiten de lessen in de vele projecten die de school aanbiedt. Ook mag de school trots zijn op de daltonscholing van ervaren docenten, die door de school zelf is opgezet.
  • Het onderwijs kenmerkt zich door een redelijk hoge mate van sturing door de docent. Leerlingen geven aan dat sommige docenten wel regelmatig aangeven dat een leerling die niet met de klassikale activiteit wil meedoen, ook zelfstandig verder mag werken. Overigens kiezen de meeste leerlingen hier niet voor. Er is dus op school vanuit de docenten wel het begin van het geven van ruimte, maar de leerlingen weten nog niet zo goed hoe ze de beste keuzes kunnen maken. In mijn ogen wordt dit veroorzaakt doordat de leerlingen nog meer kunnen ontwikkelen binnen de kernwaarde zelfstandigheid.
  • De afgelopen tijd heeft de school ingezet op het werken met leerdoelen. In veel lessen staan de leerdoelen zichtbaar in beeld op het bord. Hiermee wil de school stimuleren dat leerlingen meer werken aan het beheersen van de stof en minder puur voor het cijfer. Het is hierbij van belang dat de leerdoelen veelvuldig aan de orde komen in de les. Dit is niet in alle vaklessen te observeren. Formatief toetsen is een van de methoden om terug te verwijzen naar de leerdoelen en te reflecteren op de aanpak van de leerling. Uit het gesprek met de docenten heb ik begrepen dat de school hiermee een begin heeft gemaakt en daar nog verder in wil ontwikkelen.