Brugklassers van Wolfert Lyceum worden gedurende het hele schooljaar niet alleen begeleid door een mentor, die daarbij sinds twee jaar ook ondersteund wordt door een tutor, maar ook door een leerling uit 5 vwo. Al jaren wordt iedere brugklas een heel schooljaar mede begeleid door zo’n juniormentor.

De taak van juniormentor is een verantwoordelijke en daarom mag niet iedereen zomaar juniormentor worden. Daar moet voor gesolliciteerd worden. De procedure voor het benoemen van de nieuwe juniormentoren is de afgelopen weken afgerond en er zijn acht leerlingen, die nu nog in 4 vwo zitten, benoemd. Op 21 juni hebben zij kennisgemaakt met de klas waar zij komend schooljaar juniormentor voor zijn.

Twee van de huidige juniormentoren zijn de afgelopen weken de lessen van 4 vwo ingegaan om te vertellen hoe leuk het is om juniormentor te zijn. Daarna hebben ook de mentoren van 4 vwo hun mentorleerlingen aangezet om na te denken over de vraag of zij juniormentor zouden willen worden. Dat leidde tot twaalf aanmeldingen van leerlingen, die zich graag een schooljaar willen inzetten voor de nieuwe brugklassers. Omdat er acht brugklassen zijn, moesten er dus vier leerlingen afvallen.

Eerst is gekeken hoe de leerlingen er in 4 vwo nu voorstaan. Daarna zijn er sollicitatiegesprekken gevoerd door twee commissies, die ieder bestonden uit een docent en één van de huidige juniormentoren. Op grond van die gesprekken is een achttal leerlingen geselecteerd. Deze selectie is beoordeeld door de afdelingsleider van het vwo, waarna de definitieve selectie is gemaakt. De gekozen juniormentoren zijn vervolgens op grond van hun eigen voorkeur en de voorkeur van de mentoren gekoppeld aan een mentor en dus ook aan een klas. Stuk voor stuk staan ze te popelen om hun brugklas te mogen gaan begeleiden. We wensen ze heel veel succes (en plezier)!