Aanmelden vanaf leerjaar 2

Op deze pagina kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor een eventuele overstap gedurende het schooljaar.

Wilt u een leerling gedurende het schooljaar naar Wolfert Dalton verplaatsen, neemt u dan eerst contact op met de teamleider.

Dit is voor 3 en 4 mavo, 4 en 5 havo, 5 en 6 vwo mevr. Toebosch (bto@wolfert.nl).

Dit is voor de brugklas, 2 en 3 havo, 3 en 4 vwo dhr. Schut (jsc@wolfert.nl).

Hiervoor kunt u het formulier hieronder invullen.

Wilt u meer informatie?

aanmelding leerjaar 2 of hoger