Wolfert van Borselen Scholengroep

Wolfert College

Walenburgerweg 128-130
3033 AK  Rotterdam
T: 010 – 892 83 80
E: college@wolfert.nl
www.wolfert.nl/college

Wolfert College is partner binnen de Wolfert van Borselen Scholengroep.

Wolfert Lansing

Boterdorpseweg 19
2661 AB Bergschenhoek
T: 010-890 77 70
E: lansing@wolfert.nl
www.wolfert.nl/lansing

Wolfert PRO is onderdeel van de Wolfert van Borselen Scholengroep en verzorgt breed VMBO onderwijs.

Wolfert Lyceum

De Zijde 5
2662 EB Bergschenhoek
T: Tel: 010 – 34 01 440
www.wolfert.nl/lyceum

Wolfert Lyceum is een v.o. school voor Daltononderwijs op HAVO en VWO niveau.

Wolfert Tweetalig

Bentincklaan 280
3039 KK Rotterdam
T: 010-890 77 00
E: tweetalig@wolfert.nl
www.wolfert.nl/tweetalig

Wolfert Tweetalig is partner in de Wolfert van Borselen Scholengroep.

RISS

Bentincklaan 280
3039 KK Rotterdam
T: 010-890 77 49
www.wolfert.nl/riss

De Rotterdam International Secondary School is partner in de Wolfert van Borselen Scholengroep en helpt ons bij de administratieve verwerking van de ‘IB certificates’ (International Baccalaureate) van onze leerlingen in het versterkt talenonderwijs. Bovendien bestaat er een uitwisseling van ervaringen en expertise op dit terrein.

Andere partners:

BOOR

Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam
T: 010-2540800
E: info@stichtingboor.nl
www.stichtingboor.nl

BOOR is het overkoepelend bestuur van alle scholen voor openbaar onderwijs in Rotterdam. De ontwikkeling van Wolfert Dalton (bijv. nieuwbouw) gaat dan ook in nauw overleg met BOOR.

Wijkagent

T: 0900-8844

De wijkagent voor 110-Morgen, Mireille Philipse, is onze contactpersoon bij de politie in 110-Morgen. Ze bezoekt regelmatig onze school, o.a. om in verschillende klassen voorlichting te geven over veiligheid, criminialiteit en andere zaken. Voor meer info: www.politie-rijnmond.nl

Leerplicht

T: (010) 14010

Leerplicht bestrijdt en behandelt schoolverzuim van leerplichtige Rotterdammers (5 t/m 16 jaar) in samenwerking met de scholen. Als leerlingen meer dan drie dagen aaneengesloten en zonder toestemming van school wegblijven, krijgen zij bezoek van een leerplichtconsulent of een uitnodiging voor een gesprek. Afhankelijk van de achtergronden van het verzuim kan Leerplicht bemiddelen, hulpverlening inschakelen of een proces verbaal uitschrijven. Met een lik-op-stukbeleid (snel optreden), directe doorverwijzingen en adequate (soms alternatieve) taak- en leerstraffen spant DSO zich in voor alle leerplichtige leerlingen.
www.jos.rotterdam.nl

Bureau Halt

Marconistraat 2
3029 AK Rotterdam
T: 010 244 22 77
E: halt@halt.rotterdam.nl

Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit bij jongeren tot 18 jaar.
De preventie-activiteiten van Halt bestaan uit advisering, voorlichting en de ontwikkeling en uitvoering van lokale en regionale preventieprojecten.

Meer info: www.halt.nl

GG&GD

Schiedamsedijk 95
3011 EN Rotterdam Rotterdam
T: 010-433 9966GG&GD voert (o.a.) de jaarlijkse Jeugdmonitor uit onder de 1e en 3e klassen van V.O.
www.ggd.rotterdam.nl

Nederlandse Dalton Vereniging

Deze vereniging behartigt de belangen van Daltononderwijs in Nederland.

De Nederlandse Daltonvereniging visiteert scholen die zich als Dalton school willen profileren, en zien toe op de kwaliteit van het Daltononderwijs. Alleen scholen met een erkenning van de vereniging mogen zich ‘Daltonschool noemen.

Meer info: www.dalton.nl.

Heer Bokel College/Yulius

Heer Bokelweg 260
3032 AD Rotterdam
T: 010 4430610
E: info.heerbokelcollege@yulius.nl.

Het Heer Bokel College hoort bij Yulius / RMPI en is een school voor cluster IV onderwijs.
www.yulius.nl/onderwijs/ouders/speciaal-onderwijs/cluster-4-onderwijs/heer-bokel-college.html

Centrum voor Educatieve Dienstverlening

Dwerggras 30
3068 PC Rotterdam
T: 010 – 4071 599

Wolfert Dalton werkt nauw samen met het CED op het gebied van de ontwikkeling van sociale vaardigheden, en was een van de proefscholen voor de ontwikkeling van de SCOL. De SCOl is een instrument om de sociale vaardigheden van leerlingen te meten en waar nodig te bevorderen.

Meer info: www.cedgroep.nl.

Hogeschool Rotterdam

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
T: (010) 241 41 41

De HRO is de HBO opleiding waar regelmatig stagiair(e)s vandaan komen.
Meer info over de opleiddngen: www.hogeschool-rotterdam.nl.

Studiekring Rotterdam Hillegersberg

Studiekring Rotterdam Hillegersberg
Argonautenweg 55
3054 RP Rotterdam
010 313 62 68
https://www.studiekring.nl/huiswerkbegeleiding-bijles-rotterdam-hillegersberg/

In Rotterdam heeft de studiekring al 10 jaar een vestiging in het Wolfert Dalton. Hier helpen we leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het maken van hun huiswerk. In school hebben we de beschikking over 3 eigen lokalen in de A-vleugel voor huiswerkbegeleiding en bijlessen.  Rotterdam Hillegersberg is open voor alle leerlingen uit de omgeving. Dus ook als je niet op het Wolfert Dalton zit, ben je welkom! Vestigingsmanager Wendy van As en haar docententeam staan 5 dagen per week klaar om je te helpen met huiswerk. Tijdens huiswerkbegeleiding maak je in kleine groepjes je huiswerk. Je wordt overhoord, laat je planning controleren en na 3 uurtjes is jouw huiswerk grotendeels af. Zodat je thuis tijd hebt om écht leuke dingen te doen.

S.B.V. Excelsior

Excelsior Rotterdam
Postbus 4369
3006 AJ Rotterdam
T: 010 404 60 41