Ziekmelden

Ziek op een schooldag?
Dat kan gebeuren, maar wij willen dat wel graag van u vernemen.
De ouders, verzorgers kunnen een leerling ziek melden tussen 07.45 en 8.15 uur via telefoonnummer 010 – 8928380.
Wilt u ook nog een teamassistente spreken?

 • mevrouw D. van Maurik
 • mevrouw P. Berends
 • mevrouw N. Grevel
 • ISK: mevrouw D. Karaarslan

Betermelden

U wilt uw kind weer beter melden?
Als uw kind weer beter is en naar school komt, moet u dit ook doorgeven aan de teamassistente. Gebruik hiervoor de absentiekaart.

Uw zoon of dochter levert de volledig ingevulde absentiekaart in bij een teamassistente.

 • mevrouw D. van Maurik
 • mevrouw P. Berends
 • mevrouw N. Grevel
 • ISK: mevrouw D. Karaarslan

Bezoek arts, tandarts, etc.

Is de afspraak tijdens een schooldag? Dat kan gebeuren, maar wij willen dat wel graag weten. De ouders, verzorgers moeten, indien mogelijk, minimaal één schooldag van tevoren naar school te bellen (010 – 892 83 80) en de afspraak doorgeven aan één van de teamassistentes. U kunt de afspraak ook schriftelijk doorgeven: print de verlofaanvraag voor een of meerdere uren uit en vul het volledig in. Uw zoon/dochter kan het formulier inleveren bij de teamassistente.

 • mevrouw D. van Maurik
 • mevrouw P. Berends
 • mevrouw N. Grevel
 • ISK: mevrouw D. Karaarslan

Ziekmelding of afspraak met arts, tandarts, medisch specialist tijdens een PTA/schoolexamen-week Mavo-3/4?

Is uw kind ziek of om een andere reden afwezig tijdens een PTA/toetsweek van Mavo-3 of Mavo-4 neem dan direct contact op met mevrouw I. de Waard of meneer Carpier (examensecretariaat) via telefoonnummer 010 – 8928380.

Bij wettig verzuim van een schoolexamen moeten leerlingen de absentieverklaring laten invullen en ondertekenen door hun ouder c.q. verzorger!

Download de absentieverklaring hier.

Afspraken met medische instanties

We vragen de ouders/verzorgers dringend om afspraken met artsen, tandartsen of medisch specialisten zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Als een afspraak buiten schooltijd niet mogelijk blijkt te zijn, dan ontvangen we graag een toelichting en het tijdstip van de afspraak.

Buitengewoon verlof

Vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden?

Op deze pagina vindt u een aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties. Het gaat hier om verlof van 10 schooldagen of minder.

Ook vindt u hier informatie over het aanvragen van verlof voor meer dan 10 schooldagen.

Verzuimbeleid

Onder verzuim verstaat de school het volgende ongeoorloofde verzuim:

 • (veel) te laat komen
 • spijbelen

Wolfert College hanteert een intern en extern protocol.