Intern protocol

Te laat (Magistercode TL)

Extern:

 • Brief naar ouders bij een TL-totaal van 6, 9 en 12 + logboekregistraties in Magister.
 • Brief naar ouders + melding (via de counselor) aan dienst Leerplicht bij een TL-totaal van 15 of hoger + logboekregistraties in Magister

Intern:

 • Als een leerling minder dan 30 minuten te laat in de les verschijnt, dan noteert de docent in Magister de code TL.
 • Bij 3x / 6x / 9x enz. te laat krijgt de leerling van de teamassistent (of de teamleider) een melding dat hij/zij een strafmiddag krijgt (2 uur nakomen).
 • Wanneer een leerling 30 of meer minuten te laat in de les verschijnt (bijvoorbeeld tijdens het eerste lesuur) dan noteert de docent in Magister de verzuimcode AW (afwezig) wat tot gevolg heeft dat de leerling dit betreffende lesuur heeft gespijbeld (zie hieronder bij Spijbelen).
 • In extreme gevallen kan de teamleider besluiten tot verdergaande strafmaatregelen

N.B.: elke rapportperiode (= elk nieuw trimester) wordt in Magister de TL-teller op ‘0’ gezet, behalve bij hardnekkige gevallen (leerlingen die al eerder bij de dienst Leerplicht zijn gemeld).

Spijbelen (Magistercode SP)

 • 1 of 2 lesuren:
  Leerling moet direct tot 16.30 uur nablijven + telefonisch contact met ouders + logboekregistratie in Magister.
 • 3 lesuren of meer:
  Leerling moet direct tot 16.30 uur nablijven + strafmiddag eerstvolgende donderdag tot 16.30 uur + telefonisch contact met ouders + logboekregistratie in Magister.
  Daarnaast wordt de leerplichtwet toegepast. De schoolleiding meldt dit na uiterlijk drie achtereenvolgende verzuimdagen, maar meestal eerder. Ook meldt de school het wanneer de leerling gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan een achtste deel van de lestijd verzuimt.

Extern protocol

Betreffende ongeoorloofd verzuim en te laat komen heeft de afdeling Leerplicht van de gemeentelijke dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving een verzuimprotocol dat  door de school moet worden gehanteerd.

Download het (externe) verzuimprotocol.