Gedeeltelijke opening maart 2021

Beste leerling, geachte ouder / verzorger,

Hopelijk heb je een fijne voorjaarsvakantie gehad. Zoals je ongetwijfeld weet, liet premier Rutte in de vakantie weten dat de middelbare scholen weer open mogen op voorwaarde dat iedereen in de school onderling 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Dat betekent dus in de praktijk dat de middelbare scholen eigenlijk maar gedeeltelijk open mogen. De opdracht vanuit het ministerie is dat iedere leerling minimaal één dag per week naar school komt.

Nieuw is daarbij dat leerlingen een ‘koppel’ mogen vormen. Het ministerie legt uit dat een koppel een vast tweetal is uit dezelfde klas met hetzelfde vakkenrooster. Een koppel hoeft geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Door de grote diversiteit aan vakken op Wolfert Tweetalig (je bent excellent of je bent het niet) zijn er niet heel veel leerlingen met exact hetzelfde vakkenpakket, maar het lukt dan wel om alle klassen in een a, b en c groep te verdelen. Dat betekent dat je één keer in de drie dagen fysiek op school de lessen volgt. Voor de snelle rekenaars onder ons, dat is dus inderdaad gemiddeld meer dan één dag per week. Wat fijn!

Morgen en overmorgen doen we het nog even een beetje anders omdat we het belangrijk (en vooral ook heel leuk) vinden om je na de afgelopen schoolsluiting eerst even op ons gemak persoonlijk te zien en te spreken. Daarom nodigen we iedereen (over)morgen in de middag uit op school voor een ‘meet & greet’ met (een deel van) je klas en je coach/mentor.

Je ziet vanavond in je rooster staan op welke dag en in welk lokaal deze middag ‘meet’ (bl/lob les) op school is. Op dinsdag en woensdag zijn de lessen daardoor voor iedereen nog eventjes online. Behalve natuurlijk voor de eindexamenkandidaten, want die komen (net als tijdens de sluiting) nog steeds allemaal iedere dag fysiek naar school. Dit geldt uiteraard ook voor de leerlingen die gebruik maken van de opvang in het schoolgebouw.

Uiterlijk woensdag 3 maart ontvang je verdere informatie over de fysieke lessen vanaf donderdag 4 maart. We kijken er erg naar uit om jullie allemaal weer te zien in de school, want wat hebben wij jullie gemist zeg!

PS. Vergeet je mondkapje niet mee te nemen want je bent nog steeds verplicht om die op te hebben tijden verplaatsing in het gebouw.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Wendy Groen
Directeur / Head of school