Beste leerling, geachte ouder(s) / verzorger(s),

Na een welverdiende herfstvakantie zijn we deze week weer begonnen. We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van de vakantieweek. Met dit bericht willen we enkele corona-gerelateerde zaken met je delen.

Maatregelen in de school

We hebben nu al langere tijd te maken met de coronamaatregelen in onze school. Personeelsleden houden onderling afstand van elkaar, leerlingen houden afstand van personeelsleden. We desinfecteren onze handen bij binnenkomst in het gebouw en de lokalen. Mensen met klachten blijven thuis. Sinds kort is het dragen van mondkapjes op de gangen, in de trappenhuizen en bij bewegen door de aula verplicht. We houden ons aan de afspraken en ja, af en toe moeten we elkaar er wel aan helpen herinneren. Maar al met al, zijn we best tevreden over de getoonde discipline. Alle maatregelen blijven ook de komende periode van kracht.

Besmettingen

Dat neemt niet weg dat ook wij op school te maken krijgen met besmettingen. In een grote stad als Rotterdam met een hoge besmettingsgraad is dat een vanzelfsprekendheid. We hebben er vertrouwen in dat we er op school alles aan doen om het risico op besmetting te beperken. We spraken deze week nog met de GGD en de zij gaven aan dit vertrouwen ook te hebben.

Informeren

Tot nu toe werd je geïnformeerd als er een leerling of medewerker van onze school besmet was met COVID-19. Je kreeg dan een mail van mij met de oproep om je gezondheid in de gaten te houden. Met de vele besmettingen waar wij landelijk mee te maken hebben, neemt het aantal van dat soort mails logischerwijs ook toe, met steeds dezelfde boodschap. Daarom hebben we in overleg met ons bestuur en de GGD besloten om niet meer over elke individuele besmetting te communiceren, maar alleen als de besmetting reden is voor actie van de leerlingen of van de school, of als de GGD bepaalde aanwijzingen wil delen.

Gezondheid in de gaten houden

Het blijft voor iedereen in deze periode te allen tijde van belang om je gezondheid goed in de gaten te houden. Kom niet naar school als je klachten hebt, een huisgenoot met klachten en koorts of benauwdheid hebt, of een nauw contact bent van iemand met corona.

Ook vragen wij je om het school te melden als je besmet bent met het virus, zodat wij indien nodig passende actie kunnen ondernemen.

Dank dat we op je mogen rekenen om veilig naar school te kunnen blijven gaan! Stay safe.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Wendy Groen
Directeur / Head of school