Havo

Het Wolfert Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Hieronder wat meer toelichting over onze havo leerstroom. De havo leerstroom duurt vijf jaar. Met een havo of havo/vwo advies vanaf de basisschool, word je geplaatst in een havo/vwo brugklas. We hebben op het Wolfert Lyceum een eenjarige brugklasperiode. Na één leerjaar stroom je door naar 2 havo, 2 vwo (atheneum/gymnasium) of 2 havo/vwo.

De vakken op de havo zijn als volgt:

Leerjaar 1 havo/vwo

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Spaans
 • Wiskunde
 • Mens & natuur
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Beeldende vorming
 • Drama
 • Lichamelijke opvoeding.

Verder zijn er drie mentorlessen per week en twee daltonuren (na elke kerstvakantie wordt één mentorles omgezet in een daltonuur).

Leerjaar 2 havo

 • Alle vakken uit leerjaar 1 (Frans of Spaans)
 • Duits
 • Economie

Leerjaar 3 havo

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans (of Spaans vanaf 2024-2025)
 • Duits
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Beeldende vorming
 • Drama
 • Lichamelijke opvoeding

Leerjaar 4 en hoger

Vanaf klas 4 start de bovenbouw van de leerstroom havo. Je maakt een keuze uit één van de vier profielen. Het Wolfert Lyceum biedt alle profielen aan:

 • Economie & Maatschappij (E&M)
 • Cultuur & Maatschappij (C&M)
 • Natuur & Gezondheid (N&G)
 • Natuur & Techniek (N&T)

Het is ook mogelijk een extra vak te kiezen in de havo leerstroom. Een veel gekozen extra vak is een extra moderne vreemde taal, zodat de overstap na het behalen van het havo diploma naar het vwo mogelijk is. Kijk hier voor meer informatie over extra vakken.